Sosyal Medya Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Yanları

Pozitif yönde Yanları

• Yeni haberlere süratli şekilde ulaşılabilmesi
• Ürün pazarlamada geniş kitlelere ucuz, süratli ve kolay yoldan ulaşılabilmesi
• Süratli örgütlenme imkânı elde edilmesi
• Mekâna bağlı kalmaksızın yeni dostlar edinilebilmesi
• Değişik fikir, coğrafya ve kültürlerin daha süratli tanınabilmesi
• Kişiler arasındaki paylaşımların süratli ve ucuza yapılabilmesi

Negatif Yanları

• Şahıs, kurum yada kuruluşlara haksız ithamların geniş kitlelere erişmesi
• Şahıs hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılar ve engellemelerin yaşanması
• Toplumları olumsuzluklara sürükleyecek asparagas haberlerin hızlıca yayılması
• Toplumsal ve bireysel hastalıkların ortaya çıkması
• Kültürel ürünler ve kişiler arası ilişkilerin sanallaşması
• RSI, hikikomeri, ego sörfü, blog ifşacılığı, siberhondrik, fare-klavye hastalığı, youtube narsizmi, taklitçilik, toplumsal medya bağımlılığı şeklinde hastalıklara sebep olması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir