Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Osmanlı toplumunda kişiler kendilerine ilişkin bir soy adı kullanmamaktaydılar.

Kişiler isimlerinin yanında ya babalarının adıyla ya unvan ve lakaplarıyla ya da doğdukları yere bakılırsa isimlendirilmekteydiler. Bu durum kişilerin birbirleriyle, devletle, askerlikle ve ekonomiyle ilgili ilişkilerinde sorunlara ve karışıklığa niçin oluyordu.

Cumhuriyet döneminde bu ilişkilerdeki karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile ortadan kaldırılmıştır. Bu kanuna bakılırsa hepimiz kendi adının yanında ailesini belirten bir soyadı alması zorunluluğu getirilmiştir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Soyadı Özellikleri

Alınan bu soyadları Türkçe olacak, yabancı milletlere ilişkin adlar kullanılmayacak, soyadlarının ahlaka aykırı ve gülünç olmamasına itina gösterilecektir. Gene bu kanunun devamı durumunda 29 Kasım 1934’te çıkarılan kanun ile Osmanlı toplumunda kullanılan ve imtiyaz ifade eden Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi, Hazretleri, Ağa, Hacı, Hafız, benzer biçimde unvan ve lakapların kullanımı yasaklanmıştır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

24 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen bir kanunla da, M. Kemal’e T.B.M.M. tarafınca “Mustafa Kemal Atatürk” soyadı verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir