Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

Edebiyatın genel amacı düşüncelerin ve hislerin karşı tarafa etkisi altına alan, güzel ve ilgi çekici bir halde karşı tarafa aktarılmasına yazınsal sanatlar ya da söz sanatları denir. Edebiyatın bu amaca ulaşabilmesi için bazı söz sanatlarından yararlanılır. Sadece yazınsal sanatların şiir içinde kullanılabilmesi büyük bir beceri gerektirmektedir. 

Süslü bir edebiyat oluşturma gayreti taşıyan “Divan şiirinde” yazınsal sanatların oldukça büyük bir yeri vardır. Zira divan şiirinde beyitlerde azca sözle birçok şey anlatılmak amaçlanır. Sayfalar dolusu fikir ve hissi bir beyite sığdırmak isteyen şairler bunu başarmak için çağrışımlardan ya da “Teşbih, mecaz, istiare, kinaye, teşhis” şeklinde birçok söz sanatlarından yararlanmışlardır. Şiirin dilini de oldukça ağırlaştıran yazınsal sanatlar kanalıyla eserin daha güzelleştiği, sözün daha etkili olduğu kabul edilir.

Söz sanatlarına ilişkin detaylı bilgiye ve yazınsal sanat örneklerine aşağıdaki bağlantılardan kolayca ulaşabilirsiniz.

Söz Sanatları Nedir?

  1. Teşbih (Benzetme)
  2. Teşbih-i Beliğ
  3. İstiare
  4. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)
  5. Teşhis (Kişileştirme)
  6. İntak (Konuşturma)
  7. Tenasüp (Uygunluk)
  8. Kinaye (Değinmece)

Yazınsal Sanatlar Slayt ⇐ 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir