Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Süleyman Askeri Bey – Süleyman Nazif

Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!..

6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle mekteb-i harbiye) tamamlayıp, Erkan-ı Harbiye geçmiştir ve 5 Kasım 1905’de Mümtaz Yüzbaşı olarak üçüncü orduya iştirak etmiştir. 22 Şubat 1908 tarihinde Manastır Merkez Taburu öğretmen yardımcılığına arkasından 27 Mart 1908 tarihinde taburun öğretmenliğine atama edilmiştir. 4 Eylül 1909 senesinde rütbesi kolağalığa (Eskiden mevcud olan yüzbaşı ile binbaşı arasındaki aşama.) terfi buyrularak Bağdat jandarmasına düzenleyici olarak, 1 Eylül 1912 tarihinde Bingazi ve çevresi kumandanlığı komutanlığına ve aynı senenin aralık – ocak tarihlerinde geçici olarak onuncu kolordu erkan-ı harbiyesine göreve getirilmiştir.

Süleyman Askeri Bey

27 Ekim 1913’te Bağdat jandarma çömez askerler mektebi öğretmeni iken terfi ederek binbaşı olmuştur. 30 Temmuz 1914 tarihinde padişah emri ile emekliliği layık bulunmuştur. 13 Aralık 1914 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla rütbesi yarbaylığa terfi ettirilerek, Basra Valiliğine ve Otuz Sekizinci Basra Tümeni kumandanlığına göreve getirilmiştir.

Süleyman Askeri Bey

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir