Sultan Berkyaruk – Arslan Argun Mücadelesi

Berkyaruk batıda Mahmûd ve Tutuş ile taht mücadelesini sürdürürken, doğuda bir öteki Selçuklu hanedan azası Sultan Alp Arslan’ın oğlu Arslan Argun bağımsızlığını ilân ediyordu.

Arslan Argun ilkin Nişâbur’a başat olmak istedi ise de kent halkının mukavemeti onu buradan uzaklaşmağa zorladı. Bu başarısızlığa karşın o, Merv’e yürüdü. Merv şahnesi Emîr Kodan şehri ona teslim ederek askerleri ile emrine girdi.

Arslan Argun hemen sonra Belh, Tırmiz ve Nişâbur şeklinde şehirleri alarak nüfuz alanını genişletti. Buna karşın Sultan Berkyaruk’dan çekiniyordu. Bu sebeple Berkyaruk’a bir mektup yazarak Horasan’ın kendisine iktâ edilmesi şartıyla onun hâkimiyetini tanıyacağını ve hükümdarlık için mücadeleye girmeyeceğini bildirdi. Berkyaruk batıdaki taht mücadelesi sebebiyle bu mektuba pozitif yönde ya da negatif bir yanıt vermedi.

Berkyaruk batıda kendisine rakip olanları ortadan kaldırdıktan ve Selçuklu tahtında durumunu kuvvetlendirdikten sonrasında Arslan Argun sorununu sonuçlandırmaya karar verdi. Bu maksatla da öteki amcası Böri–Pars’ı Arslan Argun üstüne gönderdi. Böri–Pars ilkin başarı kazandıysa da sonrasında Herat civarındaki savaşı yitirdi ve Arslan Argun’un eline tutsak düştü. Arslan Argun bir yıl sonrasında Böri–Pars’ı yayının kirişi ile boğdurdu (1095).

Sultan Berkyaruk Arslan Argun’un daha çok kuvvetlenmesini önlemek için harekete geçti. Kardeşi Sencer ile Atabeg Kumaç’ı öncü olarak gönderdi. Kendisi de yavaş yavaş onları izledi. Bu sırada Arslan Argun bir kölesi tarafınca hançerlenerek öldürüldü (3 Şubat 1097). Arslan Argun’un adamları yedi yaşındaki oğlunu onun yerine geçirdiler ve Sultan Berkyaruk’u karşılayarak aman dilediler. Sultan Berkyaruk bu çocuğa Rey ve Hemedan nâhiyelerinden iktâlar verdi, kardeşi Sencer’i de Horasan meliki atama etti.

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir