Sultan Berkyaruk Döneminde Haçlılar ile Mücadeleler

Sultan Berkyaruk devrinin mühim vakalarından birisi de Avrupa’dan Haçlılar’ın gelişiydi. I. Haçlı ordusu Antakya’ya kadar ilerlemiş ve Yağısıyan idaresindeki bu şehri kuşatmıştı (21 Ekim 1097).

Yağısıyan ilk önlem olarak kendisine yardım edecek müttefikler aradı. Ona yardım vaad edenler içinde Dımaşk Meliki Dukak ve Musul hâkimi Kürboğa bulunuyordu. Kürboğa bu sırada el–Cezire’nin en kuvvetli emîriydi ve Berkyaruk’un emrindeydi. Muhtemelen Kürboğa, Sultan Berkyaruk’un talimatıyla Haçlılar üstüne bir seferle görevlendirmişti.

Kürboğa’nın ordusu kendi birliklerinin yanısıra Artukoğulları’nın ve bazı Arap emîrlerinin askerlerinden oluşuyordu. Sadece Antakya üstüne Yağısıyan’a desteğe giden bu ordu Kürboğa’nın kararıyla daha evvelde Haçlılar’ın eline geçmiş olan Urfa’yı üç hafta süresince kuşattı (4–25 Mayıs 1098). Buna karşın bir netice alınamadı. Bu vaka Haçlılar’ın işine yaradı. Nitekim bir Ermeni dönmesi Fîrûz’un ihaneti Haçlılara Antakya şehrini ele geçirme fırsatı vermişti.

3 Haziran 1098 sabahı şehre tamamem başat oldular ve oldukca büyük bir kırım yaparak tüm Müslümanları öldürdüler. Şehrin valisi Yağısıyan da kaçarken yolda Ermeniler tarafınca öldürüldü.

Haçlılar’ın şehri ele geçirmesinden birkaç gün sonrasında 7 Haziran’da Kürboğa idaresindeki Selçuklu ordusu Antakya önüne gelmiş olarak ordugâh kurdu. Kürboğa’nın emrindeki Büyük Selçuklu ordusu Suriye Selçuklu melikleri ve Arap emîrlerinin geçimsizliği ve birbirlerine güvensizlikleri yüzünden Antakya önünde Haçlılara mağlûp oldu (28 Haziran 1098).

Bu mağlûbiyette Kürboğa’nın bir meydan savaşı için düşmanlarının şehrinden çıkmasına müsaade etmesi, aşırı kibir ve gurur içinde herkesi küçümsemesi de mühim rol oynamıştı. Ordusu dağılan Kürboğa Musul’a çekildi. Haçlılar ise, bu bozgundan ve Müslümanlar arasındaki çekişmelerden yararlanarak Kudüs’e kadar ilerlediler ve bu şehri de işgal ettiler (15 Temmuz 1099).

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir