Sultan Sencer ve Karahanlılar

Sencer daha melikliği zamanında Karahanlı Devleti’ni teşkilâtlandırmıştı. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han Muhammed b. Süleyman ömrünün son yıllarında hastalanarak nüzul olmuş, bu bakımdan oğlu II. Nasr’ı kendisine ortak kağan yapmıştı.

Bir süre sonra Semerkand’da bu şehirdeki Alevîler’in Reisi Eşref b. Muhammed’in teşviki ile bir isyan çıktı ve Nasr öldürüldü. Arslan Han bu isyanı bastırabilmek için Sultan Sencer’den yardım isterken, hem de öteki oğlu II. Ahmed’i ortak hükümdar yapmış oldu. Türkistan’dan gelen Ahmed kendisini karşılamaya çıkan Alevî Reisi Eşref b. Muhammed’i yakalatıp, öldürterek duruma egemen oldu. Bu yüzden Sultan Sencer’in gelmesi için ortada artık bir sebep kalmamıştı.

Arslan Han özür dileyerek durumu kendisine bildirdi. Sadece Sultan Sencer harekete geçtiğinden geri dönmedi. Semerkand’ı zaptederek (Nisan 1130) devlet hazinesine el koydu. Bir kaleye sığınan ve hasta olan Arslan Han, Sencer’in huzuruna sedye ile getirildi ve affedilmesini istedi.

Sultan Sencer, onu kızının (Sencer’in eşi) yanına gönderdi. Arslan Han kısa bir süre sonra öldü ve Merv’de kendi yaptırmış olduğu “medrese’’ye gömüldü. Oğlu Ahmed ise asla eğer olmazsa, 1132’ye kadar Sultan Sencer’in hâkimiyetini tanımamış görünüyor.

Sultan Sencer Arslan Han’ın yerine ilkin Merv’de tutsak bulunan Hasan b. Ali’yi (öl.1132) sonrasında da Ebu’l–Muzaffer İbrahim b. Süleyman’ı atama etmişti. İbrahim’in de aynı yılda, şu demek oluyor ki 1132’de ölmesiyle Sultan Sencer, kızkardeşinin oğlu olan II. Mahmud b. Muhammed’i büyük kağan yapmış oldu. Bu hükümdar tamamiyle Sultan Sencer’e bağlı idi.

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir