Sultan Sencer’in Gazne Üzerine Seferi

Gazneliler hükümdarı Behramşâh 18 yıl kadar vaka çıkarmadan Selçuklulara itaat etmişti. Ondan sonra 250.000 dinar tutarındaki senelik haracı ödememesi ve halka fena davranması, Sultan Sencer’i bu hükümdar üstüne bir sefer tertiblemeye zorunlu etti (AğustosEylül 1135 / Zilkâde 529).

Sencer kışın bastırması ve askerlerin mevsim şartlarından şikâyetçi olmasına karşın seferden vazgeçmedi ve Gazne civarına kadar ilerledi.

Behramşâh, muhtemelen, bu mevsimde Gazne’ye bir sefer yapılamayacağını düşünerek askerî hazırlık yapmamıştı. Bu bakımdan Sultan Sencer’den af diledi. Sencer huzuruna gelmesi şartıyla onu affettiğini bildirdi. Behramşâh, Sencer’in huzuruna gitmekten son anda vazgeçerek Hindistan’a çekildi.

Birbiriyle savaşan iki süvari. Süvarilerden biri mızrak diğeri kılıç ile savaşıyor

Sencer hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Gazne’ye girdi ve orada bulmuş olduğu her şeyi aldı. Behramşâh Hindistan’dan yazdığı mektupta Sencer’den ikinci kez af diledi. Sonuçta Sencer onu yeniden bağışlayarak yerinde bıraktı ve kendisi ilkin Belh’e (Temmuz 1136 / Şevvâl), sonrasında da Horasan’a döndü.

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir