Tagar ve Taşdık Kültürü (MÖ. 700-100)

Karusuk kültürünü müteakiben Abakan ve Minusink bölgelerinde Tagar kültürünün geliştiğini görüyoruz.

Adı geçen bölgelerde Tagar kültürüne ilişik tunçtan iki yanı keskin bıçaklar, hançerler ve fazlaca sayıda ok uçları ile kuvvetli altın ve tunç tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, taraklar ve saplı tunç aynalar bulunmuştur. Eşyalar üstüne işlenen hayvan başı motifleri, daha sonraki Türkistan Türkleri’nin geliştireceği hayvan sanatının temelini oluşturmaktadır.

Tagar kültürü MÖ. 300 yıllarından sonrasında Taşdık kültü adıyla yeni bir gelişme gösterir. Tagar ve taşdık kaya resimleri ile mezarlarında ele geçen türlü buluntular, Türk kültürünün tüm özelliklerini yansıtmaktadırlar. Bu bakımdan, bu kültürlerin yaratıcılarının Türklerin ataları oldukları hususunda asla kuşku edilmemektedir.

Araştırmacılar, tarıma uygun yerlerde, tarlaların bulunduğunu söylemektedirler. Mezarlardan çıkan kaplar, toprağa azca fazlaca yerleşik bir yaşam biçimi olasılığını ve tarımın uygulanıyor olabileceğini göstermektedir.

A. N. Kurat’a nazaran, “Arkeolojik araştırmalardan anlaşıldığı suretiyle Yenisey Nehri’nin orta ve baş sahaları ile Baykal Gölü çevresi, Lena Nehri’nin baş kısımları, İrtiş Nehri boyları ve Altay çevreleri fazlaca erkenden, artık göçebe yaşamı yaşayankavimlerin sahasını teşkil etmiş ve bura ahalisi erkenden Çin ile yakın münasebetlerde bulunmuştur.

Arkeolojik kalıntılar içinde Çin menşeli eşyaların çokluğu bunu ispatlamaktadır. Bilinmiş olduğu suretiyle Çin, MÖ. II. Binden Milad sıralarına kadar bronz imalatının en önemli merkezlerinden birini teşkil etmekte idi. Fakat “demir devri” Altay çevresinde Çinden daha ilkin adım atmıştır: MÖ. V. IV. yüzyıllarda Minusinks bölgesi ve Altay çevresinde “demirciliğin” geliştiği tespit edilmiştir.

Türklerin tarih sahnesine çıkışlarında “demirci” oldukları göz önünde tutulursa, Altay çevresinde MÖ. en geç yarım bin yıl ilkin Türklerin yaşamış oldukları kabul edilmelidir”20 .

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir