Takvim, Saat, Ölçü ve Tartılarda Yapılan Değişiklik

Osmanlı Devleti uzun seneler Hicri Takvim kullanmıştır. Hicri Takvim ibadetlerin uygulaması açısından elverişli olsa bile resmi ve mali işler açısından elverişli değildi. Bir yıl 354 gündü. Bu da her yıl 11 gün artık günün çıkmasına sebep oluyor ve mali hesaplarda mesele yaratıyordu. Bu yüzden Osmanlılar XVIII. yüzyıldan itibaren mali işlerin yürütülmesi için Rumi Takvim kullanmaya başlamışlardı.

Bu değişik uygulamaları ortadan kaldırmak için 26 Aralık 1925’te 1 Ocak 1926’dan geçerli olmak suretiyle uluslar arası takvim olan Miladi Takvim kabul edilmiştir. Hususi durumlar kısaca dini günlerin hesaplanması için Hicri takvimin kullanılmasına izin verildi. Takvime ilişkin son değişim 10 Ocak 1945 senesinde bazı ay adlarının değiştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Buna nazaran Teşrinievvel Ekim, Teşrinisani Kasım, Kanunievvel Aralık ve Kanunisani ayının adı da Ocak olarak değiştirilmiştir.

Takvim, Saat, Ölçü ve Tartılarda Meydana getirilen Değişim

Osmanlıların kullandığı saat sistemi günlük 12 saat üstünden işlem görürdü. Öğleden sonrasında ikinci 12 saat devreye girerdi. Bazı bilgilere nazaran ise güneşin batmış olduğu saat 12:00 olarak kabul edilmekteydi. Bu da güneşin her yerde aynı anda batmamasından dolayı sıkıntılara niçin olmaktaydı. Bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla takvim sisteminin kabul edilmiş olduğu aynı gün 24 saatlik saat dilimi kabul edildi. 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen bu kanun ile yeni saat düzeni gece yarısından başlıyor ve bir günü 24 saate bölüyordu. Greenwich’e nazaran 30. derecede bulunan boylam saat için esas alındı.

Osmanlı Devleti’nde ölçü ve tartılarda da ortak bir uygulama bulunmamaktaydı. Ölçü sisteminin internasyonal bir standarda kavuşturulması amacıyla 19. yüzyılda pek fazlaca devletin katılımıyla dünyadaki ölçü karışıklığına son vermek amacıyla Beynelmilel Ölçüler Bürosu kurulmuştur. Bu zamanda metre ve kilogram Batılı devletlerde kullanılması mecburi olmuştur. Osmanlı, ağırlık ölçüsü olarak kantar, batman, kile, şinik, dirhem; uzunluk ölçüsü olarak da endaze, arşın, parmak, kadem, kulaç ve fersah şeklinde ölçüler kullanırken, 1869 senesinde metre ve kilogram birimleri de kullanılmaya başlanmış sadece standart yakalanamamıştır. Bu karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla mevzu 2 Şubat 1931’de mecliste görüşülmeye başlanmış ve uzunluk, ağırlık, litre ve hacim ebatlarında metrik sistemin uygulanması sonucu 26 Mart 1931 senesinde alınmıştır. Bu mevzuda 1933 sonlarında Ölçü Nizamnamesi çıkarılmıştır.

Bu yeniliklerin haricinde ek olarak 20 Mayıs 1928’de kabul edilen kanun ile internasyonal rakamların kullanılması kabul edilmiş, bu harf devrimine de zemin hazırlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir