Tanzimat 1. Dönem Özellikleri (1.Dönem Tanzimat’ın Özellikleri)

Tanzimat Periyodu Edebiyatı, kendi içinde belirgin bir halde değişik özellikler barındıran iki ayrı dönemde incelenmektedir. Batı dünyasındaki edebiyatların ve fikirlerin örnek alınmasıyla süregelen Tanzimat Edebiyatı, ortalama 17 yıl oluşum sürecindeki anlayışla varlığını sürdürmüş sadece 1878 senesinde meşrutiyetin iptal edilmesinden sonrasında ülkenin siyasal durumundan etkilendiğinden değişik bir yönde çizgisine devam etmiştir.

1.Dönem Tanzimat Edebiyatı‘nın belirgin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tanzimat 1. Dönem Edebiyatının Özellikleri

 • Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarıldığı tarih olan 1860 ile 1877 yılları arasını kapsayan dönemdir.
 • Özgürlük, hakkaniyet, vatan benzer biçimde kavramlar ilk kez edebiyatın mevzusu olmuştur.
 • Gazetenin çıkarılmasıyla beraber roman, öykü, tiyatro, tecrübe etme, yazı benzer biçimde birçok türün ilk örnekleri verilmiştir.
 • Divan Edebiyatı‘nın nazım biçimleriyle beraber Batı’dan alınan yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
 • Geleneksel şiir anlayışındaki belirli konuların ele alınmasına son verilmiş ve nerede ise her şey şiirin mevzusu olmaya adım atmıştır.
 • 1.Dönem sanatçıları halka eğitmek ve aydınlatmak benzer biçimde bir vazife üstlenmişlerdir.
 • Günlük ve toplumsal yaşamdaki problemler mevzu olarak işlenmiştir.
 • Sanat cemiyet içindir anlayışı vardır.
 • Bu dönem sanatçıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
 • Şiirde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılsa da hece ölçüsüyle yazılmış şiirler de vardır.
 • Halka yöneliş söz mevzusu olduğundan dilde sadeleşme hareketi adım atmıştır.
 • Edebiyatımızda ilk kez noktalama işaretleri kullanılmıştır.
 • Bu dönem eserleri teknik açıdan kusurludur.
 • Birinci dönem sanatçıları Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi benzer biçimde adlardan oluşmaktadır.

Tanzimat Edebiyatı I Tanzimat Edebiyatının Özellikleri I 2.Dönem Özellikleri  ⇐

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir