Tanzimat 2. Dönem Özellikleri (2.Dönem Tanzimat’ın Özellikleri)

Ortalama 20 yıl hazırlık döneminden sonrasında 1860 senesinde Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla süregelen Tanzimat Süreci Edebiyatı, 1877 yılına kadar oluşumdaki özellikleriyle devam eder. Sadece 1878 senesinde meşrutiyetin iptal edilmesinden sonraki siyasal ortamın etkisiyle değişik özellikler göstermeye adım atar. Bundan dolayı bu dönem edebiyatını kendi içinde belirgin özellikler taşıyan iki değişik başlıkta incelememiz gerekmektedir.

2. Dönem Tanzimat Edebiyatı‘nın özellikleri şu şekildedir:

Tanzimat 2. Dönem Edebiyatının Özellikleri

 • Bu dönem edebiyatı 1.meşrutiyetin iptal edilmiş olduğu tarih olan 1878 ile 1895 yılları arasını kapsar.
 • İlk dönemde yer edinen sanat cemiyet içindir anlayışı yerine “sanat için sanat” anlayışı benimsenir.
 • Yazınsal eserlerde toplumsal konuların yerine bu zamanda sanatçılar bireysel mevzulara ağırlık vermişlerdir.
 • Dilde sadeleşme çabaları terkedilmiş, onun yerine süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Bu dönem sanatçıları içinde eski-yeni edebiyat üstüne sert tartışmalar yaşanmıştır.
 • Realizm ve doğacılık akımlarının tesiri vardır.
 • İlk dönemde sanatçıların ehemmiyet verdiği gazete ve dergilerin bu zamanda önemi azalmıştır.
 • Bu zamanda tiyatro eserleri oynanmaktan fazlaca okunmak için yazılmıştır.
 • Şiirde aşk, ölüm, felsefi düşünceler ve karamsarlıklar tema olarak karşımıza çıkar.
 • Aruz ölçüsü ilk döneme nazaran daha fazlaca tercih edilmiştir.
 • Realizm akımının etkisiyle bu zamanda kuvvetli bir gözlem ve betimleme yapılmıştır.
 • İkinci dönem sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım’dır.

Tanzimat Edebiyatı I Tanzimat Edebiyatının Özellikleri I 1.Dönem Özellikleri  ⇐

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir