Tarih Bilimi Nedir

Tarih bilimi nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri; geçmişte meydana gelen vakalarda insanların tutum ve davranışlarının incelenmiş olduğu ve yorumlandığı bilim dalıdır. İnsanlar tarih bilimi ne olduğuna bir fazlaca değişik yanıt verebilirler. Bu sebeple geçmişten beri tarih biliminin fazlaca değişik tanımları yapılmıştır. March Bloch, tarih bilimi nedir sorusuna; zamanı her şeyden ilkin değişmenin bilimi olarak görüyorum der. E.H. Carr’a ise; tarih bilimi nedir sorusuna; tarih bilimi sebeplerin incelenmesi anlama gelir diye yanıt veriyor. Ek olarak, tarih bilimini; geçmişteki insan davranışlarını inceleyen ve onların yorumunu icra eden bir bilim dalı olarak da tanımlayabiliriz.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Tarih Biliminin Gelişimi

Tarih Bilimi

Tarih anlatımının mitolojiden koparak bir bilim kimliği kazanması, eski Yunan’da Heredotos’la (M.Ö. 485 – M.Ö. 395) adım atar. Heredotos’un, daha önceleri meydana getirilen anlatımlardan değişik olarak tanrıların savaşlarından değil de Med savaşlarından, kısaca yakın dönemin araştırılıp doğrulanabilir vakalarından söz etmeye girişmesi bu başlangıcın ilk adımıdır. Heredotos, tanıklardan aktarılan detayları, bilimsel bir yorum getirerek sorguluyordu. Tarih yazarlığı aynı dönemde, kendi eserleriyle olmasa bile başka yazarların kitaplarından yaptıkları alıntılarla tanıdığımız Midilli Hellanikos’la beraber yeni bir aşamaya geçildi. günümüze ulaşan ilk kronolojitablosunu Hellanikos hazırlamış, ek olarak bir Atina zamanı olan Attkis’le bilimsel çalışmanın yolunu açmıştı.

Heredotos’un eserlerinde hala izleri görülen mitolojik yaklaşımın son kalıntılarını silen ise Thukydides (M.Ö. 460 – M.Ö. 395) oldu. Tukidides’in anlatımında Peloponnesoslular ile Atinalıların savaşı, kişilere mal edilen imgesel konuşmalara karşın, bir bilimsel araştırma ve yöntem mode3li olarak kıymetini korumuştur. böylelikle tarih biliminin temeli kati olarak atılmıştı.

Bunu bir gerileme süreci izlemiş, fakat Rönesans’ta araştırmacılık tekrardan ehemmiyet kazanarak git gide yetkinleşmiş ve nihayet XVIII. yüzyılda, bugün anladığımız biçimiyle tarih bilimi dünyaya gelmiştir.

Tarih bilimi nedir sorusuna yanıt bulabilmek için, Tarih bilimlerinin gelişmesine damgasını vuran bilginlerin; bilhassa Çin’de Surat Qian (M.Ö. 145 – M.Ö. 86) ile Du Yu’nun (732 – 812), Arap-İslam dünyasında da Taberî (839 – 923), Cüveynî (1226 – 1283) ve İbni Haldun’un (1332 – 1406) adlarını anmak gerekir.

 

Kaynak: Tarih Dersleri Destek Ders Kitabı (Yazar: Bülent Özer)

 

 

Tarih Bilimi nedir sorusuna yanıt bulabilmek için aşağıdaki bağlantılara da göz atmanızı tavsiye ederiz:

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Biliminin Özellikleri

Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih Biliminin Yöntemi

Payitaht İstanbul

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir