Tarih Bilimine Giriş

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve süre göstererek, sebep – netice ilişkisi içinde belgelere dayanarak, objektif (yansız) bir halde açıklayan toplumsal bilim dalına tarih denir. Tarih biliminin temelini tarih oluşturduğundan tarih bilimine girişte tarihin tanımını bilmek oldukça önemlidir.

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Biliminin Özellikleri

 1. Tarihin temel mevzusu insan ve insan topluluklarının geçmişteki tüm faaliyetleridir.
 2. Zamanı vakalar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. Zamanı vakalar, meydana geldiği dönemin şartları göz önünde tutularak değerlendirilir.
 3. Birbirini izleyen zamanı vakalar içinde sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bir zamanı vaka incelenirken; sonraki olayın sebepleri, önceki olayın neticeleri içinde aranmalıdır.
 4. Zamanı bilgiler, yazılı ve yazısız kaynaklara, (data, belge ve verilere) dayanmalıdır. Bulunacak her yeni belge mevcud detayları tamamlayabileceği şeklinde tamamen değiştirebilir.
 5. Tarih bilimine girişte bilinmesi ihtiyaç duyulan mühim bir özellikte tarih biliminin geçmişteki vakaları incelemiş olduğu için gözlem ve gözlem metodundan yararlanmadığıdır.

Tarih Biliminin yöntemi

Zamanı vakalar hakkında data veren her türlü malzemeye (data, belge ve veri) kaynak denir. Tarih bilimine girişte mevzu hakkında tüm yazılı ve yazısız kaynaklar toplanır. Tarih bilimine giriş kaynak toplama işlemleri sebebiyle oldukca önemlidir. Mevzu hakkında zamanı belgeler, bilgiler ve veriler belli bir sisteme bakılırsa sınıflandırılır.  Tüm belgeler ve verilerin doğruluk-yanlışlığı eleştiri yöntemiyle tespit edilir ve öteki kaynaklarla karşılaştırılır. Lüzumlu değerlendirmeler yapılır ve elde edilmiş bilgiler bir araya getirilerek sonuca gidilir.

Tarih Biliminin Sınıflandırılması

Tarih bilimine girişte bilinmesi ihtiyaç duyulan bir öteki mevzu ise tarihin, başlangıçtan günümüze kadar bir bütünlük gösterdiğidir. Bu uzun geçmişi araştırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için tarih zamana, yere ve mevzularına bakılırsa sınıflandırılmıştır. Tarih Bilimi; Genel Tarih, Hususi Tarih, Siyasal Tarih, Kültür Zamanı ve Bilim Zamanı şeklinde bölümlere ayrılır.

Tarih Bilimi anlatımına bakılırsa;

Hikâyeci Tarih (Rivayetçi – Nakilci),
Öğretici Tarih,
Toplumsal Tarih
Bilimsel Tarih olarak bölümlere ayrılır.

Tarihe Destek Bilimler

 1. Coğrafya: Zamanı olayların meydana geldiği bölgeleri ve coğrafi özelliklerini bildirir
 2. Arkeoloji: Toprak ya da su altında kalmış olan eski devirlere ilişkin zamanı eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve incelenmesini sağlar.
 3. Paleografya: Toplumların geçmişte kullandıkları yazıları inceler.
 4. Filoloji: Dil bilimidir. İnsan topluluklarının dillerini ve diller arasındaki ilişkileri inceler.
 5. Diplomatika: Devletlerarası yazışmaları ve antlaşmaları, bunların siyasal neticelerini inceler.
 6. Kronoloji: Zamanı olayların oluş zamanını belirler.
 7. Sosyoloji: Cemiyet bilimi.
 8. Nümizmatik (Meskukat): Paraları inceler.
 9. Epigrafi: Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır.
 10. Insanbilim: İnsan ırklarını inceler.
 11. Etnografya (Halk bilimi): Bir milletin kültürünü örf ve adetlerini inceler.
 12. Kimya-Karbon 14 Metodu: Zamanı malzemelerin yaşını belirleyen bilimdir.

Bu yazı tarih bilimine giriş temalı ders notlarında kullanılmak suretiyle hazırlanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir