Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih Biliminin Amaç ve Yaraları nedir?

Tarih geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfi, bütünlemesi ve arz edilmesi bilimidir. Zamanı data, geçmişteki vakalarala ilgili tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği dönemin şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir halde arz edilmesi ile oluşur. Tarih, yaşanmış olan durumun yine edebilmesi şeklinde küçük bir ihtimal olmadığından başka bilimler şeklinde gözlem ve gözleme dayanamaz. Tarih, insanoğlunun geçmişte yaptıklarını, sebep ve netice ilişkisi çerçevesinde, mekan ve süre bildirerek, belgelere dayanarak ve yansız incelemiş olduğu için bilim kabul edilir.

Tarih biliminin amacı geçmişte vuku bulmuş vakalara dair bilgilerin toplanarak bu bilgilerin keşfi, bir araya getirilmesi ve sunulmasıdır. Bu amaç çerçevesinde yazının icadından beri tarih bilimi hep var olmuştur.

Tarih bilimi, zamanı detayları biriktirerek belli bir çerçevede okuyucuya sunmaktadır. Bu suretle okuyucu tarih hakkında data sahibi olmaktadır. Tarih bilimin temel amacıda geçmişte gerçekleşen vakaları geleceğe taşımak ve kalıcılığını sağlamaktır.

Ilk olarak şunu bilmek gerekir ki; “Zamanı bilmek kendini bilmektir!”.

Zamanı öğrenmek, benliğini, davranışlarını belirleyen tarihsel data mirasının kökenlerini bulup çıkarmak açısından, şu demek oluyor ki kendini bilmek açısından fazlaca önemlidir. Zamanı öğrenmek demek, dünden bugüne gelmene yol açan vakıaları ve süreçleri bilmek anlamına gelir.

Tarih bilinciyle kişiliğimizi oluşturan detayları tanıyabilir ve bunların farkına varabiliriz. Yaşanılan an geçmişin içinden çıkmış olduğu için, anı kavramanın yolu, içinden çıktığımız geçmişi kavramaktan geçer. Bu da demek oluyor ki bugünü idrak etmek için ilk olarak geçmişi idrak etmek gerekir.

Tarih biliminin bir fazlaca amacı ve tarih biliminin nesiller süresince zamanı vakaları aktarmasının çok çok fazla faydası vardır. Sadece biz yazımızda bir kısmını sizlere özetledik.

Tarih bilimi nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir