Tarih Biliminin Faydalandığı Paleografya

Paleografya, eski yazıların çözümlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi bilimidir.

Tarihçinin kullandığı belgeler değişik yazı çeşitleriyle yazılmış olabilir. Belgeler; hiyeroglif, çivi yazısı, Orhun, Uygur, Arap ve Latin alfabeleri ile yazılmış olabilir. Bu alfabeleri bilinmeden, belgeleri incelemek mümkün değildir.

Türklerin tarihte yaptıkları göçler sonucunda, yaşam alanlarında değişimler olmuştur. Yaşam alanlarının değişmesiyle beraber komşu devlet ve topluluklar da değişmiştir. Komşular bazen değiştiğinden dolayı, Türk tarihini inceleyen bir tarihçi, çoğunlukla birden fazla dil bilmek zorunda kalır. Uzak Doğu Türk tarihini inceleyen bir tarihçi Çince öğrenmek zorunda iken, Orta Asya Türk tarihini inceleyen Arapça, Farsça benzer biçimde dilleri öğrenmek zorunda kalır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir