Tarih Biliminin Tanımı

Tarih; gerçekleşmiş vakaları, vaka yeri vaka zamanı ve olayın faillerini göstererek, belirli kaynaklara dayandırarak, sebebini ve sonucunu açıkça ortaya koyarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimsel olarak tarihin en geçerli tanımı budur. Bunun sebebi ise bu tanımda tarihin elzem ögelerinin tamamından bahsedilmiştir. Bu ögelerin ana anlamlarına bakarak tarih bilimi açısından niçin bu kadar elzem olduklarını inceleyelim.

 

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Geçmişte Gerçekleşmiş Vakalar

Tarih bilimi elbetteki geçmişte gerçekleşmiş vakaları inceler. Bunun en temel sebebi geçmişte gerçekleşmiş olaylardan ders çıkarma mevzusunda tarihin bir sanat icra ediyor olmasıdır. Tarihin hemen hemen gerçekleşmemiş vakaları ele alması imkansızdır. Aynı şekilde tarih bilimi bugünü de incelemez, bunun sebebi ise içinde bulunduğumuz dönemin akıyor ve olayların hemen hemen gerçekleşiyor olmasıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarih bilimi kendisine materyal ararken geçmişte gerçekleşmiş vakaları inceler.

Vaka Yeri, Zamanı ve Failleri

Tarih biliminin tanımından bahsederken Bir vakadan bahsederken ne süre, kimler tarafınca ve nerede gerçekleştirildiğinden bahsetmemek olmaz. Bundan dolayı olayların gerçekleştiği yer, gerçekleştiği süre ve vakası gerçekleştirenler özünde olayın temelini oluşturur. Bir savaşı ele alırken zamanı, yeri ve tarafları o savaşın konusunu, sebebini ve neticelerini daha iyi kavramamızı sağlar. Bu suretle tarih bilimi zamanı ve süre kavramlarını, coğrafyayı ve kişiler mevzu edinir. Coğrafya bilimi bu açıdan tarih biliminin yardımcısı olur.

Tarihin Kaynak Kullanımı

Tarih bilimi varsayımlar ile data üreterek bilginin güvenilirliğini riske atmaz. Tarih bilimi, bilim olmanın verdiği bilhassa aktardığı tüm detayları güvenilir kaynaklara dayandırır. Tarih bilimi araştırmalarında kaynaklar bundan dolayı oldukça önemlidir. Data güvenliği ve doğruluğunun kanıtlanmasında kaynaklar büyük rol oynar.

Tarihte Sebep – Netice İlişkisi

Tarih bilimi vakaları ele alırken başlangıç, gelişme ve netice olmak suretiyle üç temel bölümde inceler. Tarih bilimi data aktarımında bir olayın bir tek başlangıcını yada sonucunu belirtmekle kalmaz, vakaları bir tüm olarak ele alır ve gelecek nesillere aktarır. Biliyoruz ki hayatta bir oldukça vaka birbiri ile yakından ilgilidir. Bir olayın sonucu ile başka bir olayın başlangıcı içinde oldukça ciddi nedenler bulunur. Tarihte kronolojik bir yapı vardır ve bu yapı yardımıyla olayların birbirleri ile bağlantıları açıkca görülebilir. Tarih biliminin en mühim özelliklerinden birisi de sebep – netice ilişkisine bağlı kalmasıdır.

Ayhan BAYOĞLU

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir