Tarih Bilinci Ne Demektir?

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Tarih Bilinci Ne Anlamına gelir?

Tarih bilincinin çıkış noktası, “şimdiki süre”dır. Biz zamanı, içinde bulunduğumuz andaki şuur düzeyimizle değerlendirmek durumundayız. Geçmişe giderken, geleceğe uzanırken, hep şimdiki zamanı hareket noktası olarak alırız. Tarih anlayışı, tarih bilincinin ürünüdür; tarih bilinci de içinde yaşadığımız, kısaca şimdiki dönemin nesnel gerçekliğinin ürünüdür (Tanilli 1984: 33).

Bu yaklaşımdan çıkan yalın netice şudur: Tarihsel bakış zorunludur. Uygar bilimsel kavrayış, bilhassa insan bilimleri düzeyinde bir olguyu açıklamak isterken, onu geçmişine götürmeyi, onu gelişim aşamalarına nazaran anlamayı öngörür. Bugün için bilimsel fikir, belli bir alanda ya da belli bir mevzu çevresinde, olayların ölçülebilir ilişkilerini onların tarihsel dönüşüm aşamalarından giderek kavramaya çalışan düşüncedir.

Şuur, herhangi bir parçanın değil, neredeyse tüm bir evreni kucaklayacak bütünselliğin özümsenmiş, tartışılmış, canlı, üretken bilgisidir. Bu informasyon, tüm bir geçmişe döner, tüm bir geleceğe açılır. Onu, dural bir şekilde bugünle sınırlamak yanlış olur. Bu bağlamda tarih bilinci, gerçek şuur, ihtimaller içinde şuur kavramlarıyla karşılaşırız.

Tarih Bilinci

Tarih bilinci, insanoğlunun tarihsel bir varlık bulunduğunu bilmesiyle, varlığını belirleyen tarihselliğin bilgisine ulaşmış olmasıyla belirgindir.

Tarih bilinci, çağdaş insanoğlunun bir özelliğidir. Şu sebeple tarihsellik fikrinin en oldukca iki yüz senelik bir geçmişi vardır (Timuçin 2000).

Tarih eğitimi, bir takım hedefi aynı anda gerçekleştirir: Zihni eğitir, başkasını anlama ve kendini onun yerine koyma kabiliyetini geliştirir ve zamanımızın en ağırlıklı problemlerinden bir kısmı için oldukca gereksinme duyulan bir tarihsel perspektif sağlar (Tosh 2005: 30).

Bir ülkenin uygar bir yurttaşı olmak için, tarih bilgisine ve tarih bilincine haiz olmak gerekmektedir.

O süre üstünde yürüdüğümüz köprünün anlamı farklılaşacaktır. Bu anlamın bilincinde olmak, kısaca tarih bilincini edinmek, bir toplumun kimlik duygusunun temel bir unsurudur (Grene 2003). Bir toplumun yanı sıra da, toplumun alt sistemlerindeki kimlik duygusunun gelişmesi sadece tarih  bilinciyle olanaklıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir