Tarih Öncesi Çağlar – Yerleşim Yerleri

Prehistorik (tarih öncesi) dönem, insanlık tarihinin en uzun parçasıdır. Yazının bulunması ve yaygın olarak kullanılması ile tarih öncesi çağlar sonlanır. Anadolu, Asya ile Avrupa içinde bir köprü durumunda olması, değişik iklim koşullarına haiz olması, düz ve yerleşmeye uygun olması, su ve naturel kaynaklar bakımından varlıklı olmasından dolayı hem tarih öncesi çağ­ larda hem de tarih çağlarında birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarih öncesi çağlar, insanların yeryüzünde görülmesiyle adım atar. Bu çağlar, insan toplumlarının eski izlerinin, bırakmış oldukları kalıntı ve eserlerin incelenmesi ile anlaşılmaktadır. Tarih öncesi çağlar, insanlığın gelişimine nazaran sınıflandırılmıştır.

Tarih öncesi çağlarda Anadolu’nun kronolojik tarihçesi 

Paleolitik Çağ MÖ 600 000­ – 10 000

Mezolitik Çağ MÖ 10 000­ – 8 000

Neolitik Çağ MÖ 8 000 – 5 500

Kalkolitik Çağ MÖ 5 500 – 3 000

Maden Çağı MÖ 3 000 – 1 000

İspanya Altamira Mağarasından Bir Duvar Resmi

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan resimler, taş yapılar ve oldukca sayıda vasıta gereç tarih öncesi çağlar hakkın­da bizlere informasyon vermektedir. İspanya’daki Altamira Mağarası, tarih öncesi çağlara ilişkin duvar resimlerinin bulunmuş olduğu mühim bir yerleşmedir. Mağara tavanında bizon (yaban öküzü), at, geyik benzer biçimde değişik hayvan figürlerinin resimleri bulunmaktadır. Oldukça canlı renklerin kullanıldığı bu resimlerin MÖ 16 000 ve 9 000 yılları ara­sında yapıldığı sanılmaktadır.

 

 

 

Fransa Lascaux Mağarasından Bir Duvar Resmi

Fransa’da bulunan Lascaux (Laskö) Mağarası da Paleolitik Çağ’ın mühim bir yerleşim yeridir. Mağarada on üç bin yıl ilkin yapıldığı saptanan duvar resimleri bulunmuştur. Bu resimlerde at, dağ keçisi, geyik, bizon benzer biçimde çeşitli hayvan figürleri işlenmiştir.

 

 

 

 

Tarih öncesi çağlarda yapı sanatının ilk örnekleri de ortaya çıkmaya adım atmıştır. Neolitik Dönem’de orta­ ya çıkan bu ilk yapılara megalitik yapılar adı verilir. 10­12 metre yüksekliğindeki dev taşların birer gömüt taşı olduğu düşünülmektedir. Bunlara menhir denir. Fransa ve İngiltere’de oldukca sayıda men­ hir bulunmuştur. Bir çizgi ya da daire şeklinde dizilen menhirler kromlek adı ile tanınırlar.

 

Menhirler
Çadır Höyük

 

 

 

 

 

 

Tümülüs
Dolmen

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir