Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Tarih Bilimine Destek Bilim Dallarına Bakış

Tarih; millî kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımı için bir vasıta, geçmişi keşfetmek için devamlı bir sorgulama, günümüz sorunlarını idrak etmek ve çözümleme etmek için kaçınılmaz bir müracaat deposudur. Toplumsal bilimlerin mühim dallarından olan tarih yardımıyla fert; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.

Tarihe Destek Bilim Dalları

Zamanı öteki beşeri ve toplumsal bilim dallarından ayıran en mühim fark; öteki bilimler insanı yada doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, insanı her yönüyle ve tüm yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. Tarihin fen bilimlerinden farkı ise tekrarlanamaması, gözlem ve gözlem yapılamamasıdır.

Tarihçi; siyasal, askerî, kültürel, toplumsal yada biyografik bir yapıt oluştururken coğrafya, sosyoloji, felsefe, iktisat, kronoloji, etnografya, hukuk,heraldik, arkeoloji, sanat zamanı, dil bilimi şeklinde değişik bilim dallarından yararlanır.

Tarihe Destek Bilim Dalları

Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen vaka ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.

Coğrafya: İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır.

Dış ilişkiler: Siyasal belgelerin cins, biçim ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.

Kadeş Antlaşması Tableti

Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

Çatalhöyük kazı alanı

Heraldik:  Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.

Etnografya: Toplumların örf, âdet, anane ve yaşayışlarını inceler.

Insanbilim: İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.

Nümizmatik: Tarih içinde basılan paraları inceler.

Eski para

Paleografya: Yazıları, alfabeleri ve bunların vakit içindeki değişimlerini inceler.

Filoloji:  Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.

Epigrafi: Kitabeleri inceler.

 

Yukarıda tarihe destek olan bilim dalları mevzusuna özetlemek gerekirse değindik ve tarihe destek bilim dallarından bazılarını özellikleri ile beraber anlatmaya çalıştık. Daha çok informasyon için Tarih Biliminin Faydalanmış olduğu Bilim Dalları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir