Tartışmacı Anlatım

Tartışmacı anlatımında ön plana çıkan nokta yazarın okuyucunun bir konudaki düşüncesini değiştirmeye ya da bir fikri çürütmeye çaba etmesidir.

Okuyucunun fikrinin değiştirilmek istenmesi tartışmacı anlatımın en mühim özelliği olarak karşımıza çıkar. Bu ifade türünde okuyucunun ya da dinleyicinin düşüncesini yazar istediği herhangi bir fikre yöneltir.

Her insanın üstünde anlaştığı ya da anlaşabileceği bir mevzu bu anlatımın mevzusu olması imkansız. Tartışmacı ifadeda ele alınan mevzu üstünde minimum iki değişik görüş olmak zorundadır. Fikirler tartışılırken tez-antitez şeklinde bir değerlendirme yapılır.  Ortaya karşı çıkılacak bir fikir şu demek oluyor ki sav konur ve antitezlerle bu fikir çürütülmeye çalışılır.

Yazar okuyucuyu kendi görüşü çevresinde toplamaya çalışırken aslen birçok ifade türünden de yararlanır.

Bu ifade türünde değişik fikirler ortada olduğundan karşılıklı bir konuşma havası vardır. Yazarın üslubu, okuyucuyla ya da dinleyiciyle söyleşi eder gibidir.

Tartışmacı Anlatımın Özellikleri

1. Anlatımdaki dil sadedir. Gereksiz ifadelere yer verilmez ve anlatımın anlaşılmasını zorlaştırıcı ifadelerin kullanımından kaçınılır.

2. Daha fazlaca dilin göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılır.

3. Tartışmacı anlatımda bir söyleşi havası esastır.

4. Zıt görüşlere yer verilir.

5. Yazar anlatımı esnasında örnekleme, kanıtlama, karşılaştırma, izahat, tanımlama şeklinde ifade türlerinden yararlanılır.

6. Yazar metnin bütününde kendi görüşünü ortaya koyarak zıt görüşü çürütür.

7. Yazar bazı düşüncelere eleştirel bir halde yaklaşır.

Tartışmacı Anlatımın Kullanıldığı Metin Türleri

Tartışmacı anlatımın kullanım alanı oldukça zengindir. Neredeyse her metin türünde kullanılabilir sadece daha fazlaca şu metin türlerinde kullanılır: Fıkra, tecrübe etme, yazı

Ek olarak Bkz – > Ifade Türleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir