Tekiş’in İsyanları

Sultan Melikşâh dışta fetihler yapmış olduğu sırada, kardeşi Tekiş’in iki kere isyanı onu bu fetihlerden alıkoydu.

Melikşâh tahta geçmiş olduğu vakit kardeşi Tekiş’e Belh ve Toharistan bölgesinin idaresini vermişti (1073). Bir süre sonra Tekiş, Sultan Melikşâh’ın disiplinsizlik sebebiyle ordudan çıkarttığı 7.000 askeri yanına alarak isyan etti (1080/1081).

O, Merv–i Rûd, Şâhcân ve Tırmiz şeklinde bölgeleri ele geçirerek Nişabur’a doğru yürüdü. Sultan Melikşâh ondan daha süratli hareket ederek adı geçen şehre girdi. Nişabur’a girmekte geç kalan ve bu sebeple Horasan’ı ele geçirmek ümidini yitiren Tekiş çaresiz kalmış olarak af talebinde bulunmuş oldu ve bu isteği sultan tarafınca kabul edildi.

Tekiş, Sultan Melikşâh’ın Musul bölgesinde bulunmasından faydalanarak bir kez daha isyana kalkıştı ve Merv–i Rûd’dan Serahs’a kadar olan bölgeyi hâkimiyeti altına aldı (477/1084–1085). Tekiş, Serahs şehrini muhasara etmiş olduğu sırada, casus taklidi meydana getiren bir insanın elindeki mektuba sahib olmuş ve bu mektubdan Selçuklu Vezîri Nizâmü’l–Mülk’ün orduyla kendi üstüne geldiğini sanarak geri çekilmişti.

Sultan Melikşâh ise sadece üç ay sonrasında Horasan’a ulaşabildi. Tekiş’i sığınmış olduğu Tırmiz kalesinden zorla indirerek gözlerine mil çektirdi ve hapse attırdı. Böylece kendisini fetihler esnasında engellemiş olan mühim bir rakibini ortadan kaldırdı.

Tekiş’in Türbesi – Ürgenç / Türkmenistan

Melik Tekiş, Sultan Berkyaruk devrinde, Toharistan ve Belh’de bulunan adamlarıyla gizlice görüşmeler yapmak ve sultanı devirme teşebbüsünde bulunmuş olduğu sebebi öne sürülerek Mart 1094 tarihinde yayının kirişiyle boğdurularak öldürüldü.

Kaynak: Selçuklular Zamanı – PROF. DR. MUHARREM KESİK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir