Tenasüp (Uygunluk) Sanatı

Tenasüp sözcüğünün anlamı sözlüklerde “Birbirine uyma, uygunluk” şeklinde yer verilmiştir. Birbiriyle ilgili kelimelerin şiirlerde kullanılmasına da tenasüp sanatı denilmektedir. 

Tenasüp sanatının gerçekleşmesi için şiirin dizelerinde birbirleriyle ilgili sözcüklerin kullanılması gerekir. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan zıt kelimelerin kullanılmaması gerektiğidir.

Tenasüp Sanatı Örnekleri

Örnek 1

Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb
Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur

Yukarıdaki beyitte dert, ilaç ve tabib(Hekim) sözcükleri birbirleriyle alakalıdır. Bundan dolayı tenasüp sanatından bahsedilebilmektedir.

Örnek 2

Bir vapur yanaştı Samsun’a sabaha karşı, 
Slm durdu kayığı, çaparası, takası
Slm durdu tayfası

Yukarıda yer edinen şiirdeki “Vapur, kayık, çapara, taka, tayfa” sözcükleri anlam açısından ilgili sözcüklerdir.

Ek olarak bkz -> Yazınsal Sanatlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir