Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi, devlete ilişkin arazilerin gelirlerinin asker ve memurlara maaş karşılığı verilmesidir. Bu araziler sipahilerin nezaretinde köylüler tarafınca işletilir, devlet ziraattan alacağı vergiyi, büyük bir kısmı asker ve işyar olan tımar sahiplerine bırakırdı. Bu uygulama yardımıyla üretimde devamlılık sağlanmış, toprakların boş kalması önlenmiş ve parasız asker bulundurulmuştur.

Tımarlı sipahiler sulh zamanında yol ve köprü yapımı, su işleri vb. benzer biçimde belediyecilik işlerini yaparlar bulundukları yerin asayişini sağlarlardı. Devlete ilişkin olan tımar toprakları miras bırakılamaz, vakfedilemez ve bağışlanamazdı. Devlet de bu toprakları köylü ve sipahilerin elinden keyfî olarak alamazdı.

Tımar Sistemi’nin zaman içinde bozulmasıyla beraber güvenlik problemi ortaya çıkmış, köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp şehirlere göç etmiş, boş kalan tımar toprakları ise daha sonraları hususi mülk hâline gelmiştir. Tanzimat’la beraber Tımar Sistemi’nin hukuki varlığı bitmiş, liberal bir toprak sistemine geçilmiştir. 1858’de Arazi Kanunnâmesi ile ziraî topraklarda hususi iyelik ön plana çıkmış, mirî toprakların (devlet arazileri) büyük bir kısmı şahısların eline geçmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir