Toplumcu Gerçekçi Şiir

1920 yılından itibaren bilhassa Nazım Hikmet’in öncülüğünde süregelen ve toplumdaki sorunları ele alıp toplumcu bir çizgide dile getirmeyi amaçlayan sanat anlayışına toplumcu eğilim denir. Toplumcu Gerçekçi Şiir, işte bu toplumcu eğilimci çizgide Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde ortaya çıkan ve tesir alanı geniş olan şiir yönelimlerinden birisidir.

Toplumcu gerçekçi şiir anlayışında halk ve sanat ilişkisi üstüne durulmuş ve genel olarak halkın sorunlarını dile getirmeyen eserlerin, gerçek sanat eseri olamayacağı vurgulanmıştır. Sonrasında birçok şairi etkileyecek olan bu şiir eğilimi, ilk yıllarda Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav ve İlhami Bekir Sav benzer biçimde adların şiirlerinde ortaya çıkmaya adım atmıştır.

Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri

1920’li yıllarda Nazım Hikmet’in öncülüğünde ortaya çıkmış bir şiir anlayışıdır.

Genel olarak yoksulluk, yaşam mücadelesi, eğitimsizlik, işçi ile köylülerin ezilmesi ve sömürülmesi, eşitsizlik ve baskı benzer biçimde toplumsal problemler ele alınmıştır.

Bu şiir anlayışında toplumsal problemler ağırlıklı olarak toplumcu düşüncenin yaklaşımıyla dile getirilmiştir.

Gerçek sanatın halka yaklaşan ve onun sorunlarını dile getiren sanat bulunduğunu savunmuşlardır.

Sanat cemiyet içindir anlayışını benimsemişlerdir.

Şiirin biçiminden fazlaca içeriğine ehemmiyet verilmiş, şiirin güzel duyu yönünü göz ardı edilmiştir.

Şiirde özgür nazım savunulmuştur.

Şiirlerinde kafiye ve redifi kullanmamışlar; ahengi ses ve kelime tekrarları ve ses akışıyla sağlamışlar.

İdeolojilerini şiire yansıtmaktan çekinmemişlerdir.

  Şairler bu şiir anlayışıyla beraber o döneme kadar işlenmemiş mevzulara ve kavramlara değinmişlerdir.

Kitleleri harekete geçirmek adına şiirlerinde kuvvetli bir hitabete yer vermişlerdir.

Şiirlerde yalın bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir.

Toplumcu Gerçekçi Şairleri

  • Nazım Hikmet Ran
  • Attila İlhan
  • Ahmet Arif
  • Hasan Hüseyin Korkmazgil
  • Enver Gökçe
  • Arif Damar
  • Rıfat Ilgaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
12.Derslik Ders Mevzuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir