Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tehdit Algısında Değişim

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk zamanındaki oldukça yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir politika izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi. Türkiye’ye meydana getirilen ciddi boyuttaki askerî yardımlar ile millî müdafa sanayisi, kurulmadan sonlandı. Devletin yurt içinden temin etmeye çalmış olduğu askerî gereksinimler ABD tarafınca karşılandı.

ABD ve NATO’nun SSCB’yi etkisiz hâle getirmek için oluşturduğu Çevreleme Politikası doğrultusunda Türkiye de bazı hamlelerde bulunmuş oldu. SSCB tehlikesine karşı 1953’te Türkiye’nin girişimleri, Yunanistan ve Yugoslavya’nın katılımıyla Balkan İttifakı imzalandı. Türkiye ve Irak tarafınca 1955’te kurulan Bağdat Paktı’na İngiltere, Pakistan ve İran da katıldı. Bu paktın amacı SSCB tehdidine karşı Arap ittifakının kurulmasıydı fakat Irak haricinde hiçbir Arap ülkesi pakta katılmadı. Bununla beraber SSCB, Arap devletlerinde Bağdat Paktı karşıtı taraftarlar bulup Orta Doğu’ya daha kolay yerleşti fakat bu pakt, amacına ulaşamadığı benzer biçimde Türkiye’nin Arap dünyası ile olan ilişkilerine zarar verdi.

Türkiye 1960’lı yıllarda Kıbrıs Meselesi’nin ortaya çıkmasıyla ittifak içinde olduğu Batı Bloku’ndan beklediği desteği bulamadığı benzer biçimde internasyonal politikada da yalnızlığa düştü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir