Türkistan’dan Türklerin Göçleri ve Yayılmaları

Türkistan’da yaşayan Türk halklarının geniş hudutlara haiz olarak yaşadıkları ülkelerinden oldukca eski zamanlardan itibaren çeşitli sebeplerle göç ettikleri bilinmektedir. Bununla beraber, onların bir yerden ikinci bir yere ilerleme durumu (migrasyon süreçleri) sürekli olmuştur.

Türklerin batıya doğru yayılmalarında Türkistan’ın coğrafyası adeta yön ve yol gösterici bir rol oynamıştır. Türk anayurdundan batıya doğru yayılan Türkler, Altay ve Tanrı Dağları’nın birbirine en oldukca yaklaştığı yerde batıya oluşturulan bir düzlükle karşılaşmışlardır.

Coğrafyacıların Cungarya, Türklerin ise Yarış Ovası adını verdikleri bu düzlük, tabiatın kavimlere açmış olduğu adeta bir kapı durumundadır. Kavimler, göç ve yayılmalarında çoğu zaman aşılması güç dağ, dere, orman ve deniz şeklinde tabiî (organik) engellerden kaçınarak, kendilerine daima düz ve engeli azca zeminler aramışlardır. Zira, büyük tabiî engeller hareketi ve ilerlemeyi zorlaştırdığı şeklinde, kimi zaman de olanaksız hale getirmekteydi.

İpek Yolu, kavimlerin göç ve yayılmalarına tabiatın açmış olduğu adeta tabiî yol durumundaydı. Türk ana yurdundan çıkan Türk topluluklarının bir kısmı şimal İpek Yolu’nu izleyerek, batıya doğru göç etmişler ve yayılmışlardır. Hun, Ogur (Oğuz), Dokuz Oğuz, Avar ve Akhun şeklinde Türk toplulukları bunlardan bazılarıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir