Türkiye – Anadolu Uygarlığı

Anadolu; Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konumda olması sebebiyle Doğu ve Batı uygarlıkları içinde köprü görevini üstlenmiştir. Verimli toprakları, yaşama uygun iklimi ve coğrafi koşullarından dolayı tarihin en eski çağlarından beri insan topluluklarının göç etmiş olduğu, uygarlık kurduğu bir bölge olmuştur. Bundan dolayı Anadolu’ya medeniyetler beşiği denilmiştir.

Anadolu’nun bu özelliği bölgede,

  • Kültürler içinde etkileşim olması
  • Ticaretin gelişmesi
  • İstilaların yaşanması
  • Uygarlıkların gelişmesi

Sonuçlarına ortam hazırlamıştır.

Göçler ve salgın amacıyla ANADOLU’ya gelen toplulukların haiz oldukları kültür ve uygarlığı Anadolu’ya taşıması sonucu Anadolu’da uygarlık gelişmiştir.

Anadolu’nun Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerine yakın bir konumda olması da bu medeniyetlerden etkilenmesini elde etmiştir. Bu coğrafyaya ANADOLU (Anatolia) adını Romalılar verdi, Güneşin doğduğu yer anlamına gelmektedir.

Türkiye adı ise, Türkler ANADOLU’yu tamamen aldıktan sonrasında Avrupalılar tarafınca 11. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandı. Meydana getirilen kazılar ve araştırmalar Türkiye’nin tarih öncesinden itibaren mühim bir yerleşim yeri bulunduğunu bizlere göstermektedir.

Dünyanın mühim kültür merkezlerinden kabul edilen Anadolu’da; Hatti, Hitit, Frig, Lidya, İyonya ve Urartu uygarlıkları kurulmuştur. Ek olarak Anadolu’yu Persler, Büyük İskender ve Romalılar istil ederek bir süre yönetmişlerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir