Türkiye’de Göçler ve Göçlerin Türk Toplumuna Etkileri

Türkiye, 1950’den sonrasında ulaştırma politikasında köklü bir değişime giderek kara yollarına yöneldi. Sanayide tüketim mallarının üretimine öncelik verilirken tarımsal üretimde de uzmanlaşmaya gidildi. İç dinamiklerdeki bu değişiklik göç vakasını tetikledi.

Göçler iç ve dış göç olmak suretiyle ikiye ayrılır:

İç Göçler

Türkiye’de yaşanmış olan iç göçlerde etkili olan faktörler ve bu faktörlerin ortaya çıkmasını elde eden bazı gelişmeler şunlardır:

• Köy-kent arasındaki gelir farklarının şehir lehine artması
• Kentteki ulaşım ve iletişim olanaklarının köye bakılırsa daha süratli ve oldukça gelişmesi
• Kentlerdeki toplumsal imkânların oldukça çeşitli ve fazla olması
• Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıyla ziraat işçilerine olan ihtiyacın azalması
• Marshall Yardımları ile Türkiye’ye biçilen ziraat ülkesi rolünden endüstri ülkesi rolüne

geçişin yaşanmasıyla tarımın öneminin azalması ve tarımla uğraşan kesimin iş bulma arzusuyla şehre göç etmesi.

Türkiye’de kurulan endüstri tesislerinin bilhassa batı kentlerinde yada şehir civarlarında kurulması iç göçün yönünü Trabzon, Rize, Malatya, Çorum, Kastamonu şeklinde illerden İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Sakarya, Bursa şeklinde illere doğru yöneltmiştir.

Darbeler sonrasında bilhassa Özal döneminde yaşanmış olan ekonomik iyileşme ile ufak ve orta boy endüstri kurumlarının sayısının artması da iç göçü etkilemiştir.

Sonuçlar

• Süratli sanayileşme ile eş zamanlı olarak çarpık ve sağlıksız bir şehirleşme ortaya çıktı.
• Endüstri müesseselerinde geçimlerini arayan kırsal kesim insanı, barınma ihtiyacını gidermek için gecekondulaşmanın ortaya çıkmasına niçin oldu.
• Gecekondulaşma sonucunda oluşan çarpık kentleşme, uzun solukta hizmetlerin daha pahalı olarak topluma ulaşmasına niçin oldu. Siyasal iktidarlar ve partiler gecekondulaşmayı siyasal çıkarları için kullandılar.
• Büyüyen şehirlerde ulaşım, sıhhat, kanalizasyon, içme suyu, yeşil alan, eğitim şeklinde cemiyet hizmetlerinde yetersizlikler ve çözüm bulunamayan ciddi problemler ortaya çıktı.
• Yaşadıkları yerlerden kalabalıklar hâlinde kentlere göç edenler, kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları semtler oluşturdular.
• Köyden kente göçle tarımsal üretimde yaşanmış olan azalma ithalata yönelmeye sebep oldu.

Dış Göçler

Bu zamanda meydana gelen öteki gelişme ise dış göç olgusu oldu. Avrupa’daki 120 bin Türk girişimcinin ciroları ortalama 50 milyar avroyu buldu. Gurbetçiler Türkiye’den satın aldıkları gayrimenkuller, arsalar, araziler ve konutlarla ülke ekonomisine mühim katkı sağlamış oldu. Kurmuş oldukları firmalar ve gezim yatırımları mühim bir katma kıymet oluşturdu. Son dönemde meydana getirilen anketlere bakılırsa Türkiye’ye gelen turistlerin ortalama %17’sini gurbetçi Türkler oluşturmaktadır. Ek olarak gezim gelirinin %23’ü de gurbetçi Türklerden elde edilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir