Tuyuğ Nedir

Divan Edebiyatı genel olarak incelediğinde şairler tarafınca kullanılan nazım biçimlerinin çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarından alındığı görülür. Sadece Tuyuğ şiir türü Türkler tarafınca Divan Edebiyatı’na kazandırılan bir şiir türüdür. 

Tuyuğ Şiir Türünün Özellikleri Şunlardır:

  1. Türkler tarafınca oluşturulmuş nazım biçimidir.
  2. Rubainin divan edebiyatında kullanılan karşılığıdır. Türk Halk Edebiyatı’ndaki maninin karşılığı olarak da bilinir.
  3. Tuyuğ tek dörtlükten oluşur.
  4. Tuyuğun kafiye şeması aaxa şeklindedir. 

  5. Rubai şeklinde derin felsefi mevzular ile fikir üstüne yazılır.
  6. Tuyuğun aruz kalıbı “failatün – failatün – failün” şeklindedir.
  7. Tuyuğun en mühim temsilcisi olarak karşımıza Kadı Burhaneddin çıkar. Bunun yanı sıra Nesimi’nin de meşhur tuyuğları vardır.

Tuyuğ ve Rubai arasındaki farklar Nedir?

Tuyuğ ile Rubai birbirine fazlaca benzer. Aralarında fazlaca ince farklılıklar vardır. Tuyuğ ve Rubai arasındaki farklar şunlardır:

Tuyuğun yalnız aruzun “failatün – failatün – failün” kalıbıyla yazılır. Fakat rubai 24 değişik aruz kalıbıyla yazılabilir.

Tuyuğlarda çoğu zaman cinaslı kafiye kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir