Üçlü İtilaf Devletleri Anlaşması

Almanya’nın Fransa’ya karşı gerçekleştirmiş olduğu yalnızlaştırma politikası başarı göstermiş olmuştu. Almanya çeşitli anlaşmalar ile Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, İspanya benzer biçimde ülkeler ile ittifak içinde bulunmuştur.

Sadece daha sonraları kendisi için gerçek potansiyel düşman olarak görmüş olduğu Avusturya-Macaristan ile bilhassa Balkanlar üstünde çatışması neticesinde Rusya bu oluşumdan yavaş yavaş uzaklaşarak Fransa ile yakın ilişkiler kurmaya başlamış ve Almanya’nın kurduğu bu ittifaklar yapısını ortadan kaldırabilmek için kendisine müttefikler arayan Fransa ile meydana getirilen görüşmeler 1894 senesinde bir ittifak halini almıştır.

Üçlü İtilaf Devletleri: Rusya – Fransa – İngiltere

Bunun haricinde Kıta Avrupa’sı siyasî gelişmelerini dışarıdan izleyerek gerektiğinde denge sağlayabilmek amacıyla müdahale eden, Fransa ile bilhassa Afrika’nın kuzeyinde bir rekabet içinde bulunan İngiltere de Avrupa’da kuvvetli bir konuma gelen Almanya’nın daha çok güçlenmesini engellemek adına denge oluşturmak amacıyla Fransa ile sıkı ilişkiler içine girmeye adım atmıştır.

Bu ilişkilerin neticesinde aslına bakarsan Almanya’ya karşı bağlaşık arayışı içinde bulunan Fransa ile 8 Nisan 1904’te ‘Entente Cordiale’ denen Samimi Antak kalma Londra’da imzalanmış ve buna nazaran Fransa, İngiltere’nin Mısır üstündeki tahakkümünü kabul ederken, İngiltere de Fransa’nın Fas’a yönelik emellerine karşı çıkmayacaktı.

Üçlü Anlaşmayı tamamlayacak olan girişim, zincirin son halkası olan İngiltere ile Rusya’nın anlaşmaları idi. Bu aşamada bilhassa İran ve Afganistan üstündeki mücadelelerini bir nihayete erdiren İngiltere ile Rusya 30 Ağustos 1907’de bir antak kalma imzalayarak Üçlü Antak kalma’yı (İtilaf) gerçekleştirmişlerdir.

Üçlü Antak kalma’nın da gerçekleşmesi ile beraber Avrupa siyaseti iki kutba ayrılmıştır. Bir yanda Üçlü İttifak ülkeleri Almanya, AvusturyaMacaristan, İtalya ve diğer yanda da Üçlü Antak kalma ülkeleri Fransa, İngiltere ve Rusya bulunmaktadır. Bu iki kutup arasındaki mücadeleler bundan sonraki süreç içinde daha da artmış ve 1914’te patlak veren I. Dünya Savaşı’na kadar uzanmıştır.

Bu süreç içinde Üçlü İttifak içinde yer edinen İtalya kendi sömürgecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için tüm fırsatları değerlendirmiş ve dağılmasına muhakkak gözü ile bakmış olduğu Osmanlı toprakları üstünde işgal faaliyetleri yürütmüştür. Bu sömürge faaliyetleri bağlamında kendi müttefiklerinden yardım alamadığını düşündüğü takdirde öteki ülkelerle de sıkı ilişkilere girmekten çekinmeyen İtalya sonunda yürütmüş olduğu bu politikasında başarı göstermiş olmuş ve bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir