Üçlü İttifak Devletleri ve Üçlü İttifak Anlaşması

Almanya’nın Fransa’yı Avrupa’dan ve kendisinden uzak tutmak istemesi ve İngiltere’nin Kıbrıs’ı almış olmasının tepkilerini azaltmak istemesi benzer biçimde nedenler neticesinde Almanya ve İngiltere Berlin Kongresi esnasında Fransa’yı Osmanlı toprağı olan Tunus’u işgal etmesi yönünde teşvik etmişlerdir.

Doğrusu İlk olarak bu ülkeler İtalya’ya bu şekilde bir teklifte bulunmuşlarsa da Fransa ile arasının bozulmasını göze alamaması ve kendisini yeterince kuvvetli görmemesinden dolayı İtalya bu teklifi reddetmiş ve sonrasında bu ülkeler Fransa’ya yönelmişlerdir.

Sonunda Fransa 1881 yılı itibariyle Osmanlı toprağı olan Tunus’u işgal etmiştir. Tunus teklifini çeşitli gerekçeler ile reddeden İtalya, Fransa’nın işgaline oldukca büyük tepki göstermiştir.

Kendisi için en uygun toprak olarak Tunus’u gören İtalya bu işgalin arkasından gösterdiği tepkilere hiçbir pozitif yönde yanıt alamadı. Bundan sonraki süreç içinde aslen kendisine pek de güvenmeyen Almanya’ya yaklaşma politikası yürüten İtalya, Almanya’nın Avusturya-Macaristan ile yapmış olduğu ittifaka dâhil olma talebini iletti.

Üçlü İttifak – Almanya – İtalya – Avusturya-Macaristan

Bismarck her ne kadar İtalyanları ‘havai karakterli’ ve ‘çocukça egoizmlere haiz’ olarak görse de Fransa’ya karşı yanına almak için bu teklifi pozitif yönde karşıladı. Öteki taraftan İtalya’nın Avusturya-Macaristan’dan toprak talepleri mevzusu da çözüme kavuşturuldu. Bunun neticesinde Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya içinde Üçlü İttifak 20 Mayıs 1882’de Viyana’da imzalandı.

5 (Beş) yıllığına meydana getirilen bu ittifakın İngiltere’ye karşı işletilmeyeceğini her üç devlet de kabul etmiştir. İtalya bu antak kalma neticesinde kuvvetli Almanya ile ittifaklık içine girerek saygınlık kazanmanın yanında Fransa’ya karşı öteki iki ülkeden de bir güvence almış oluyordu. Bununla İtalya, Fransa karşısında kendisini Fransa’nın elinde bulunan Nice ve Savoie şehirleri ile Şimal Afrika’daki topraklar mevzusunda daha rahat hissetme fırsatı elde etmiştir.

Bu bağlamda bundan sonraki süreç içinde İtalya’nın bu ittifaka dayanarak sömürgecilik faaliyetlerini arttırdığını ve müttefiklerinden yardım görmediği takdirde bu amaç uğruna başka politikalar gütme yoluna da gittiğini görmekteyiz. Keza İtalya bu ittifakın içinde yer almasına karşın I. Dünya Savaşı’nda bu müttefiklerinin karşısında yer almıştır.

İtalya’nın Üçlü İttifak Anlaşması’ndan sonrasında yürütmüş olduğu sömürgecilik politikasında ilk durağı Habeşistan olmuştur. Aslen İtalya’nın Afrika’nın kuzeyindeki bölgelerde gözü olmasına karşın Habeşistan’a yönelmesine sebep olan şey Afrika’nın kuzeyindeki Fransa ve İngiltere varlığıdır.

İtalya 1885 senesinde Habeşistan’ın bir kısmını işgal edebilmişse de sadece 4 yıl sonrasında 1889’da tamamen yerleşebilmiştir. İtalya ittifak içinde bulunmuş olduğu ülkelerin kendisine destek olmamasından dolayı şikâyette bulunmaya başlamış ve yaklaşmakta olan ittifakın yenilenmesine pozitif yönde bakmamakta idi. Fakat meydana gelen görüşmeler neticesinde taraflar Üçlü İttifak’ın yenilenmesi anlaşmasını 1887 senesinde imzalamışlardır.

Bu yenileme anlaşmasının maddelerinde genel itibariyle İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine destek verilmekteydi. Buna nazaran; Fransa eğer Fas yada Trablusgarp’ı egemenliği altına almaya çalışırsa bu durumda İtalya da Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için aynı bölgelerde harekete geçecek ve ihtimaller içinde bir Fransa-İtalya cenginde Almanya İtalya’ya yardım edecekti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir