Ulus Eş Anlamlısı (Ulusun Eş Anlamlısı Nedir?)

Öğrencilerin en oldukca aramış olduğu anlamdaş kelimelerden olan “Millet sözcüğünün eş anlamlısı nedir?” sorusunun cevabı ve cümle içinde örnek kullanımları aşağıda yer almıştır.

Milletun eş anlamlısı “Millet“tir.

Bu iki sözcük aynı anlama geldiğinden şu demek oluyor ki anlamdaş olduğundan cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu durum herhangi bir ifade bozukluğu durumu yaratmaz.

Millet Eş Anlam Örnekleri

Ulusların tarihinde kesinlikle fena giden dönemler olmuştur.
Milletlerin tarihinde kesinlikle fena giden dönemler olmuştur.

Türk milleti, daima bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yapmış olacaktır.
Türk ulusu, daima bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yapmış olacaktır.

Başbakanın ulusa yapmış olduğu konuşma oldukça önemliydi.
Başbakanın millete yapmış olduğu konuşma oldukça önemliydi.

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde bu sözcüklerin anlamı, aynı topraklar üstünden yaşayan insan topluluğu olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte benzer özellikler gösteren topluluk olarak da bir izahat yer almıştır. Peki niçin aynı anlamda iki kelime lügatımızda var olmuştur?

Ilk olarak şunu izah edelim ki eş anlamlı kelimelerden biri kesinlikle yabancı dilden geçirme edilmiş sözcüklerdir. Mesela “Millet” kelimesi Türkçe kökenliyken Arapçadan aynı manaya gelen “Millet” kelimesi herhangi bir sebepten dolayı dilimize geçirme edilmiştir. Bundan dolayı aynı topraklar üstünde yaşayan topluluk manasına gelen iki sözcüğün varlığı ortaya çıkmıştır.

Eş anlam hakkında daha detaylı informasyon ve eş anlamlı kelimeler listesinin tamamı için “Eş Anlamlı Kelimeler” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir