Ünlem Nedir? Ünlem Örnekleri, Ünlem Çeşitleri

Acı, üzüntü, korku, luk ve şaşma benzer biçimde ansızın ortaya çıkabilen duyguları ifade eden kelimelere ünlem denir. Tek başına kullanıldıklarında pek bir şey ifade etmeyen ünlemlerden sonrasında bir çok süre ünlem işareti (!) konulmaktadır. Birine seslenmede kullanılan sözcüklerde ünlem olarak kabul edilir. Bu yüzden ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri diye iki başlıkta incelememiz mümkün olmaktadır. 

Seslenme Ünlemleri

Ey!
Hey!
Şist!
Hişt!
Hu!
Ayol!
Bre!
Hoppala!
Hop!

Duygu Ünlemleri

Aman!
Ay!
Aaaa!
Tüh!
Eyvah!
Of!
Vah!
Be!
Ha!
Oooo!
Oha!
Eh!
Yaa!
Vay!
Pöh!
İmdat!
Dikkat! 

Öteki Ünlem Sözcükleri

Yukarıda yer edinen ünlem örnekleri haricinde aşağıda yer edinen sözcükler de ünlem olarak kabul görür.

Amin! Hay hay! Dur! Sakın! Heyhat! Yazık! Güm! Pat! Miyav! Çat! Tıs!

NOT: Herhangi bir ek alan ünlemler cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilir.

Ahımı almayacaktın.

Ahlasan da vahlasan da çalışmazsan geçemezsin.

Sözcükte Anlam I Edat I Bağlaç ⇐

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir