Ünlü Türemesi

Türkçemize hakim olmak ve bilhassa yazı dilinde herhangi bir hataya yer vermemek için ses bilgisine hakim olmamız gerekiyor. Ses vakaları içinde yer edinen sadece örnek ve kullanım açısından sınırı olan olan “Meşhur Türemesi” şu şekildedir:

Meşhur Türemesi Nedir?

Türkçede bazı tek heceli sözcüklere küçültme ekleri olan “–cık, -cik, -cuk, -cük” getirildiğinde kök ile ek içinde yeni bir meşhur harf türeyebilir. Bu kurala “Meşhur Türemesi” denir.

Bir + cik → Biricik

Yukarıdaki örnekte de gördüğümüz şeklinde “Bir” sözcüğüne küçültme eki olan “-cik” getirilmiş sadece kelime “Bircik” değil “Biricik” şeklinde ifade bulmuştur. Kısaca kök ile ek arasına “i” ünlüsü türemiştir.

Meşhur Türemesi Örnekleri

Azca + cık → Azcaıcık
Gül + cük → Gülücük
Dar + cık → Daracık
Öp + cük → Öpücük
Genç + cik → Gencecik

⇒ Pekiştirme esnasında araya yeni bir meşhur harf türeyebilir.

Yap + yalnız → Yapayalnız
Sap + sağlam → Sapasağlam
Güp + gündüz → Güpegündüz
Çep + çevre → Çepeçevre
Düp + düz → Düpedüz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF
Türkçe Notları
Ses Vakaları

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir