Uygarlık (Medeniyet) Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlükte de belirtildiği suretiyle; düşünce, sanat ve endüstri alanlarında büyük gelişme göstermiş, uygar. Uygarlık kelimesinin bir öteki anlamı da uygarlıktır.

TDK sözlükte ek olarak ikinci bir anlam olarak şu ifadeye yer verilmiştir: Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, uygar (kimse).

Geniş manada Uygarlık Nedir diye yanıt arayacak olursak; Uygarlık, bir başka deyişle uygarlık, mevcud yada tarihte var olmuş bir toplumun, haiz olduğu soyut ve somut varlığın, düşünce, anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış ifade, genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel data, geliştirdiği vasıta gereçlerin tamamını ifade eder.

Uygarlık kelimesi için bulunan tüm sonuçlar bununla birlikte Uygarlık kelimesi içinde anlam ifade eder. Zira Uygarlık ve Uygarlık kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Uygarlık Nedir?

Google sözlükte “Uygarlık ne demek” diye bir arama yaptığınızda aşağıdaki şeklinde bir lügat sonucu alırsınız:

Uygarlık ne demek
Google Türkçe sözlüğünde belirttiği şeklinde, uygarlık özetlemek gerekirse; “çağdaş olma durumu” yada “çağdaş hiç kimseye yakışır davranış, tutum.” manalarına da gelmektedir.
Çağdaş nedir, ne anlama gelir? 

Çağdaş; kelimesinin lügat manası; düşünce, sanat ve sanayi alanlarında fazlaca büyük bir gelişme göstermiş olan, medenidir ve ilk olarak yerleşik hayata geçen Uygurlar’dan gelir.

Uygarlık ve uygarlık kelimeleri genel olarak aynı anlamda kullanılır sadece uygarlık kelimesi daha geniş bir anlam taşır.

Uygarlık Tarihçesi

Uygarlık, fazlaca uzun seneler süresince meydana gelen gelişmeler neticesinde, teknoloji, bilim ve insan aklının katkıları ile meydana gelen ve insanlığa ilişkin eseri olan evrenselliği ifade ederken, uygarlık belirli bir coğrafyada, belirli bir zamanda, belirli bir cemiyet tarafınca ortaya koyulan değerlerle sınırlıdır.

Uygarlık (Uygarlık) Nedir

Uygarlığın doğmasına ve yükselmesine; Antik Mısır medeniyetinden Hindistan ve Mezopotamya medeniyetine, Uygur ve Orta Asya Tüklerinden Çin’e, Roma’dan Ege kıyılarındaki antik çağ sitelerine, ABD ve Uzak Doğu’daki Japonlar’dan Batı Avrupa’ya kadar, tarih sürecinde fazlaca fazla ulusun ve ülkenin katkısı olmuştur ve katkısı olmaya da devam etmektedir.

Uygarlık Kelime Anlamları

1. Çağdaş olma hali, uygarlık, medenilik.
2. Bir toplumun, bir ülkenin tinsel ve maddi varlıklarının, düşünce ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tamamı, uygarlık

Uygarlık Felsefi Anlamı:

(Kelime anlamı) Törelere bağlı bir halde belirli bir yurtta hep birlikte yaşamak.

Uygarlık Halkbilim Anlamı:

Teknoloji ile bilim ve sanatın meydana getirmiş olduğu fikirsel başarılardan meydana gelen, geniş yayılma alanlı kültür düzeni.

Uygarlık Tarih Anlamı:

Toplumların daha iyi bir hayata kavuşmaları ve doğaya hükmedebilmeleri için gösterdikleri emek sonucu ortaya çıkan neticeler olup, bilim, kültür ve teknik olarak belirir.

Uygarlık Toplumbilim:

İnsanlığın kazanılmış olduğu düşünsel, uygulayımsal, tinsel ve sanat içerikli başarıların belli zamandaki seviyesi.

Mesela: Frygia (Frigya) Uygarlığı nedir

İlgili mevzular:

Anadolu Uygarlıkları

Girit Uygarlığı

Ege ve Yunan Uygarlığı

Hint Uygarlığı

Orta Asya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu

Bu makalede “uygarlık nedir” ve “uygarlık kelimesi ne anlama gelir” şeklinde sorulara yanıt aradık. Elde ettiğimiz verileri derledik ve sizler için hazırladık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir