Versay (Versailles) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919)

• Birinci Dünya Savaşı sonrasında ilk sulh antlaşması, önemi dolayısıyla Almanya ile imzalandı. Alman heyeti Wilson İlkeleri’ni esas alarak itirazlarını yüksek sesle dile getirse de bu tarz şeyleri dikkate alan olmadı ve antlaşma ültimatom şeklinde Almanya’ya imzalattırıldı.

Sınırlar

• Belçika’ya Eupen (Yupen), Malmedy (Malmedi) ve Moresnet (Moresne) verildi.
• Fransa’ya Alsace-Lorraine (Alsas Loren) ve Saar (Sar) bölgesi verildi.
• Saar bölgesinde 15 yıl sonrasında plebisit (halk oylaması) yapılarak bölgenin kati durumu belirleme edilecekti.
• Polonya’ya, Poznan ile Batı Prusya verildi.
• Danzig (Danzin) özgür kent oldu.
• Yukarı Silezya’da plebisit yapılacaktı.

Siyasal Hükümler

• Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi taahhüt etti ve Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya’nın bağımsızlığını tanıdı.

Sömürgeler

• Almanya tüm sömürge topraklarından vazgeçti. Sömürgeleri manda rejimi adı altında İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya içinde paylaştırıldı.

Silahsızlanma

• Almanya’da mecburi askerlik kaldırıldı ve Alman ordusu 100 bin şahıs ile sınırlandırıldı.
• Deniz kuvvetleri sınırlandırıldı. Almanya’nın denizaltı ve tayyare yapması engellendi.

Tamirat Borçları

• Almanya’nın tamirat borcu adı altında cenk tazminatı ödemesine karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir