Yaban Kitabı Soruları

Türk Edebiyatı’nın simge romanlarından olan ve içinde ne olduğu sebebiyle her Türk gencinin okumasını tavsiye ettiğimiz Yaban romanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun en bilindik eserlerindendir. Kurtuluş Savaşı günlerinde Anadolu’yu ve Anadolu halkını özetleyen roman aslen yüzyıllarca yoksulluğa ve cahilliğe mahkum edilmiş halkın müsebbibi olarak Türk aydınını eleştiren bir roman olarak da değerlendirilmektedir.

Her gencin okumasını ısrarla tavsiye ettiğimiz Yaban romanını daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki soruları inceleyebilirsiniz.

Yaban Romanıyla İlgili Sorular

1) Yazar hangi suçlama sonucunda kitabın başına bir izahat kısmı eklemiştir?

2) Ahmet Celal’in sağ kolu niçin yoktur?

3) Ahmet Celal’in olmayan sağ kolu köyde niçin kimsenin dikkatini çekmemiştir?

4) Ahmet Celal, hangi davranışlarıyla köyde garipseniyor?

5) Köylüler, vatanın işgaline karşı iyi mi bir his içindeler?

6) “Hakkaten, bir eski Hitit harabesine benzeyen bu köyde, insanların toprak altından hemen hemen çıkarılmış kırık dökük heykellerden farkı ne?”

Ahmet Celal, köylüler hakkında niçin bu şekilde düşünüyor?

7) Mehmet Ali yokuştan indi. Dereyi geçti. Tarlaların içinden yürüyerek yola doğru aşama kaydediyor. Dört arkadaştılar. Bir kere dönerek arkalarına bakmıyorlar. Bir ihtimal bakmayı erlik saymıyorlar. Bunlar bir ihtimal, yarınki Türk zaferinin isimsiz kahramanları olacaklar. Kim bilir… Ne olursa olsun şu dakikada uzaklaştıkça küçülen bu dört silüetin, sabahleyin okullarına giden dört çocuktan farkı yok…

Yukarıdaki paragrafın alındığı bölüm hakkında informasyon veriniz.

8) Ahmet Celal ile Salih Ağa arasındaki savaşım hangi vaka sonrasında adım atar?

9) Romanda geçen İsmail karakteri hakkında informasyon veriniz.

10) Anadolu halkının bir ruhu vardı; nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşamış olduğu bir toprak vardı; işletemedin. Onu, hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün içinde bir yabanî ot şeklinde bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin! Ne ektin ki, ne biçeceksin?

Yukarıda yer edinen paragrafı kitabın genelini düşünerek yorumlayınız.

11) Ahmet Celal niçin kendi şehrine değil de bilmediği ve alışkın olmadığı köy yaşamına dahil oldu?

12) Yunan askerlerinin uçaklardan attıkları bildiride neler yazıyordu?

13) Ahmet Celal, düşman askerinin gelmesine karşın niçin köyde kalmaya karar vermişti?

14) Emine’nin babası Şerif Çavuş hakkında informasyon veriniz.

15) Yunan askerleri Türk köylüsüne yiyecekleri karşılığında ne vermiştir?

16) Ahmet Celal, kolunu hangi muharebede yitirmiştir?

17) Ahmet Celal niçin yaban olarak anılmıştır?

18) Kitabın vermek istediği genel ileti nedir?

19) Ahmet Celal kimin daveti üstüne onun köyüne gider?

20) Bekir Çavuş hakkında informasyon veriniz.

21) Emine niçin Ahmet Celal ile evlenmeyi aklından bile geçirmez?

22) Yaban aslen bir roman olsa da başka bir türün de özelliklerini ihtiva eder? Hangi türden yararlanılmıştır?

23) Yaban’da anlatılanlar hangi dönem ve savaşı içermektedir?

24) Romanda birçok sınıfın temsilcisi olarak karakterler seçilmiştir. Ahmet Celal hangi toplumsal sınıfın temsilcisidir?

25) Kitaptaki destek karakterleri yazınız.

26) Ahmet Celal’in evi yandığında hangi eşyasını kurtarabilmeyi başarmıştır?

27) Romanda dikkatinizi çeken köylülerin yanlış inanışları neler olmuştur?

28) Ahmet Celal köylülerin bilgisiz kalmasının sebebi olarak kimi ya da neyi görür?

29) Romanda anlatılan hangi bakış açısıyla dile getirilmiştir?

30) Köylülerin Ulusal Savaşım’ye genel olarak bakışları nasıldır?

31) Bizlere, gene yanlız yol göründü. Bu defteri Emine ye teslim edip tek başıma, yarı aç, yarı çıplak ve böğrümden kanım sızarak bitmez tükenmez uzaklara doğru yürüyeceğim.

Yukarıdaki cümlelerin alındığı bölüm hakkında informasyon veriniz.

Yaban Roman Özeti ve İncelemesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir