Yaşamaya Dair Şiirinin İncelenmesi

YAŞAMAYA DAİR 

Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap şeklinde örneğin,
doğrusu, hayata devam etmenin haricinde ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
doğrusu tüm işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
doğrusu o derecede, öylesine ki,
örneğin, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
veya devasa gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanoğlu için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanoğlu için,
hem de asla kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak bulunduğunu bildiğin halde.
Şu demek oluyor ki, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, örneğin, zeytin dikeceksin,
hem de öyleki ufaklıklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
yaşamak yanı ağır bastığından.

                                                                      Nazım Hikmet 

Uyum Unsurları

Ölçü: Şiir özgür ölçü ile yazılmıştır. Dizelerin hece sayısı birbiriyle eşit değildir. Bazı dizeler uzunken bazı dizeler kısadır. Nazım Hikmet Türk şiirinde özgür ölçünün öncüsü olmuş bir şairdir.

Nazım Birimi: Şiirde geleneksel nazım birimlerinin yerine bent şeklinde adlandırabileceğimiz yapılar kullanılmışlar.

Kafiye: Şiirde kafiye olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir sözcük bulunmamaktadır.

Şiirde geleneksel uyum unsurlaları kullanılmamıştır. Uyum ses tekrarları, aliterasyonlar, asonanslar, vurgu ve tonlamalar ile sağlanmaya çalışılmıştır. Yaşamak, hem, doğrusu şeklinde sözcükler çoğunlukla yeniden edilmiştir. 

Şiirin Yorumlanması

Nazım Hikmet bu şiirinde yaşam sevincini, yaşama her daim bağlı kalınması icap ettiğini vurgulamıştır. Yaşam ile ilgili düşünceleri başka şiirlerinde de net bir halde görülmektedir şairin. Bu şiirde yaşama bakış açıları da vurgulanmaktadır. Sincap şeklinde yalnız yaşamakla ilgili çaba gösterebileceği şeklinde insan başkalarına, dünyaya yararlı olmak için kendi yaşamından vazgeçebilmektedir. Bazı insanoğlu kendileri için yaşamaya çabalarken bazıları da çevresindekilere karşı her ne kadar yaşamı sevseler de özverili olabilmektedir.

Şiirin içinde birçok duygu yan yana saklı bir halde durmaktadır: Hüzün de çıkar içinden luk de. Hatta ümit duygusu bile şiirinde içinde yer almıştır.

Söz Sanatları

Şiirde kullanılan yazınsal sanat sayısı oldukça sınırlıdır.

“Bir sincap şeklinde” derken teşbih doğrusu benzetme sanatı vardır.

Mısra başlarında tekrarlanan “doğrusu” ve “hem de” sözcüklerinde ise tekrir sanatı vardır.

İmge

Şiirde insanoğlunun bir sincap şeklinde yaşamdan hiçbir beklentisinin olmadan yaşaması imgeye örnek olarak verilebilir.

Tema

Yaşam ve yaşam luğu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir