Yedi Meşaleciler ve Özellikleri

Cumhuriyet döneminde oluşan memleket edebiyatına Garipçilerden ilkin karşı çıkan bir yazınsal topluluktur. 1928 senesinde 6’sı ozan biri de yazar olan 7 genç dost bir araya gelmiş olarak bir kitap yayımlarlar.

  • Yedi Meşalecilerin temsilcileri
  • Yedi Meşalecilerin Sanat Anlayışları
  • Yedi Meşalecilerin Özellikleri

 

Eserlerini ve şiir anlayışlarını “Yedi Meşale” adlı bir kitapta yayımladıklarından dolayı bu isimle anılmışlardır. Yayımladıkları kitaba imzasını atan 7 sanatçının adı şu şekildedir:

Yedi Meşalecilerin temsilcileri

  • Ziya Osman Saba
  • Muammer Lütfi
  • Sabri Esat Siyavuşgil
  • Yaşar Nabi Nayır
  • Vasfi Mahir Kocatürk
  • Cevdet Kudret Solok
  • Kenan Hulusi Koray ( Aralarındaki tek yazar)

(Yedi Meşaleci şaiirlerin kodlamasını şu şekilde yapabiliriz: CeViZ SaYMaK) Dikkat edilirse büyük yazılan her harf bir şairin isminin baş harfi olduğu görülür.

7 genç sanatçı; dönemlerinde oluşan yazınsal yönelime, devamlı memleketi mevzu alan edebiyata, kendi deyimleriyle de Ayşe Fatma edebiyatına  karşı olduklarını beyan etmişlerdir. Sanat cemiyet içindir anlayışının hakim olduğu dönemde “Sanat sanat içindir” görüşünü korumak için çaba sarfeden ilk grup olarak karşımıza çıkarlar. Oluşturmak istedikleri şiir anlayışı aslına bakarsak bizlere yabancı değildir. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati şiirlerine benzer eserler ortaya koymuşlardır.

Yedi Meşalecilerin Sanat Anlayışları

Kendilerini dev aynasında görmediklerini belirten gençler yayımladıkları kitabın ön sözünde sanat görüşlerini uzun bir halde açıklarlar. Şiirdeki amaçlarını gerçeklikten uzaklaşan ve hececi şairlerin elinde tükenen Türk şiirine yeni ufuklar kazandırmak, şiiri taklitten kurtarmak, sanatı ön planda tutmak, canlı bir şiir oluşturmak şeklinde açıklarlar. Şiire yenilik getirmek isteyen ve kısa süreli de olsa bir coşku yaratmayı başarmış topluluğun ömrü o kadar da uzun olmaz. Aynı yıl kapanan Meşale dergisiyle beraber grup da dağılır ve sanatçılar değişik türlerde eserler vermeye devam ederler. İçlerinde yalnız Ziya Osman Saba şiire devam etmiştir. Bu açıdan incelendiğinde aslına bakarsak bir yazınsal topluluğun oluşmadığını söyleyebiliriz. Yedi Meşaleciler için, birbirleriyle samimi yedi arkadaşın yeni bir heyecanla eserlerini bir arada toplaması şeklinde de yorumlar yapılmıştır.

Yedi Meşalecilerin Özellikleri

1. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir.

2. Şiire canlılık, yenilik ve içten bir ifade getirmeye çalışmışlardır.

3. Memleket edebiyatın dışına çıkarak şiirin konusunu zenginleştirmişlerdir.

4. Şiirde hece ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

5. Kendi dönemlerindeki şiir anlayışına nazaran şiirlerine gerçeği yansıtmaya çalışmışlardır.

6. Kısa süreli de olsa edebiyat dünyasında bir coşku yarattılar.

7. Şekil olarak şiirde herhangi bir yenilik gerçekleştirememişlerdir.

8.Cumhuriyet edebiyatındaki ilk yazınsal topluluktur.

9. Beş hececilerin şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.

10. Ahmet Haşim ile beraber Saf (Öz) şiir anlayışı içinde yer alırlar.


Yedi Meşaleciler Imtihan Soruları?

1. Özellikleri nedir?

2. Temsilcileri kimlerdir?

3. Türk Edebiyatına getirdikleri yenilikler nedir?

4. Yedi Meşalecilerin sanat anlayışları nedir?

5. Şiirlerini yayımladıkları derginin adı nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir