Yeryüzünde Yaşamın Başlaması

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Yeryüzünde Yaşamın Başlaması

Düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme özelliğine haiz olan insanlarda ek olarak bir merak duygusu da vardır. İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için bazı faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması, göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi, yazının icadı vb. bu faaliyetlerden bazılarıdır.

Uzun bir vakit dilimini kapsayan zamanı incelemek isteyen tarihçiler, insanlık için büyük ehemmiyet taşıyan tarihsel vakaları bölümlere ayırma gereği duymuşlardır. Bu bölümlerin her birine “çağ” (dönem) adını veren tarihçiler, yazının bulunuşuna kadar geçen periyodu “Tarih Öncesi Çağlar”, yazının bulunuşundan sonraki periyodu ise “Tarih Çağları” olarak adlandırmışlardır.

Tarih Çağları ve Tarih Öncesi Çağlar

Tarih Öncesi Çağlar

Prehistorya da denilen bu çağa ilişik bilgiler, o dönem insanlarından kalan buluntulara dayanır. Tarih bilimi yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı tarih öncesi çağlar hakkında bilgiler için tarihin destek bilimlerinden olan arkeolojiden faydalanmaktadır. Meydana getirilen emekler sonucunda ortaya çıkarılan buluntular bu periyodu aydınlatması bakımından mühim bir yer meblağ. Tarih öncesi çağlar, Taş Çağı ve Maden Çağı olarak ikiye ayrılır.

Yeryüzünde Yaşamın Başlaması

Tarih Çağları

“Tarihin Sınıflandırılması” başlığımızda tarih biliminin alanının geniş olmasından dolayı zamanı, çağlara ayırarak incelemenin gerekliliğinden söz etmiştik. Tarih öncesi çağlarda olduğu benzer biçimde tarih çağları da bölümlere ayrılmış, bu bölümlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ adları verilmiştir. Zamanı, çağlara ayırırken evrensel vakalar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu olayların tesirleri yalnız meydana geldikleri zamanda değil daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir (Kavimler Göçü, İstanbul’un Fetih edilmesi, Fransız İhtilali vb.).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir