Yıldırım Bayezit’in İstanbul Kuşatmaları

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Yıldırım Beyazıtın İstanbulu Kuşatma Sebepleri

Osmanlı-Bizans mücadelesi esnasında Bizans devamlı olarak Haçlıları Osmanlılar üstüne kışkırtıyor, Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve Anadolu’da siyasal birliğin kurulmasını önlemek için her yola başvuruyordu. Öteki taraftan Anadolu ve Trakya’daki topraklarını kaybetmesine karşın İstanbul’u elinde tutarak Osmanlı toprak bütünlüğünü zedeliyor ve iki kıta arasındaki geçişleri zorlaştırıyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Balkanlara doğru güvenli bir halde ilerleyebilmesi için İstanbul’u ne olursa olsun fethetmesi gerekiyordu.

Osmanlılar, Orhan Bey ve I. Murat Dönemleri’nde İstanbul ile yakından ilgilendikleri hâlde Yıldırım Bayezit Periyodu’ne gelinceye kadar şehri direkt kuşatma altına alamadılar.

Yıldırım Beyazıt İstanbul’u Kaç Kez Kuşattı?

Yıldırım Bayezit ise 1391 senesinde başlatmış olduğu ve aralıklarla 1396 yılına kadar devam ettirdi.

Yıldırım Beyazıt İstanbul Kuşatmalarının Kaldırılmasının Sebebi

Yıldırım Beyazıt, kuşatmayı Haçlıların Niğbolu Kalesi önlerine gelmesi üstüne yarıda kesmek mecburiyetinde bırakıldı.

Niğbolu Zaferi’nden sonrasında Yıldırım Bayezit kuşatmayı kalmış olduğu yerden devam ettirdi. Padişah, Karadeniz kanalıyla Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek için İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasına Güzelcehisar’ı (Anadolu Hisarı) yaptırdı. Böylece dışarıdan yardım alma ümitlerini büyük seviyede kaybeden Bizans imparatoru sulh istemek mecburiyetinde bırakıldı. Bunun üstüne Yıldırım Bayezit, aynı günlerde doğuda beliren Timur tehlikesini de dikkate alarak antlaşma teklifine pozitif yönde yanıt verdi.

Osmanlı Devleti ile Bizans içinde 1400 senesinde meydana getirilen antlaşmaya gore Bizans imparatoru, İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulmasına izin verdi. Gene bu antlaşmayla imparator, Osmanlı Devleti’ne senelik vergi ödemeyi, şehirdeki Müslümanlar için kadı atanmasını ve İstanbul’daki camilerde Osmanlı padişahı adına hutbe okunmasını kabul etti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir