Yontma Taş Devri Mağara Resimleri

İnsanlar, mağaraların duvarlarına örneksiz resimler yaptılar. Mağara resimlerinin sanat yönünden söz etmek mümkün değildir. Resimler av büyüsüne, tehlikeli hayvanların zapt edilmesine ye onlardan korunmaya adanmışlardı. Fotoğraf yapılmasında temel amaç ise av sayısını çoğaltmak istemeleriydi. Fotoğraf tüm toplulukların isteklerini dile getiriyordu.

İlkel Mağara Resmi

Duvarlara meydana getirilen resimlerin üzerlerinde sayısız mızrak ve ok izleri vardır. İnsanlar resimlerdeki hayvanlara ok atarak resmedilen hayvanlara karşı duyduğu korkuyu yenmeye çalışmış olmalıdır.

Resimlerin güzel yapılması toplumdaki ilk mesleğin ressamlık bulunduğunun işaretidir. Şu sebeple resimlerin yapılış tarzları incelendiğinde mağarada yaşayan her insanın fotoğraf yapmadığı anlaşılır. Mağaralarda fotoğraf yapmakla görevli olan şahıs her halde avlara katılmamıştır. Diğerlerinin getirdikleri ile yaşamını sürdürmüş olmalıdır.

Özetlemek gerekirse Mevzu Başlıkları

Mezarlar, Süs Eşyaları

Ölülerini görkemli törenlerle gömdüler, kemikleri eski halini alması (canlanması) için kırmızıya boyadılar. Ölülerin atılmayarak, mağaraların altına gömülmesi tinsel duyguların geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir.

Kemikten müzik aleti olarak kaval ve bilezikler şeklinde süs eşyası yaptılar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir