Yunanistan İle Yaşanan Azınlıklar Sorunu

Kıbrıs ve Ege’nin haricinde Türkiye ile Yunanistan içinde her iki ülkedeki azınlıkların durumu da mesele olmuştur. Türkiye, Yunanistan’ı ülkedeki Türk azınlığın haklarını ihlal etmekle suçlamış, Yunanistan ise benzer şikayetleri Türkiye’ye yöneltmiştir.

Batı Trakya Türk azınlığının zor yılları, Kıbrıs Meselesi’nin yaşanmasıyla başladı. Yunan yönetimi kısa bir süre için ülkeden ayrılan bazı Türklerin vatandaşlıklarını iptal etti. 1965’te Batı Trakya Türklerinin ev, dükkân, tarla benzer biçimde taşınmaz mal satın almaları ve kiralamaları yasaklandı. 1966’da ise Türklerin elindeki gayrimenkullerin Yunan halkı tarafınca satın alınmasını sağlamak için Merkez Bankası ile Tecim Bankası içinde Yunan halkı yirmi yıl vadeli, düşük faizle kredi verme sözleşmesi yapılmış oldu.

Batı Trakya

Birinci Balkan Savaşı’nda büyük yenilgiler alan Osmanlı Devleti, 30 Mayıs 1913’te meydana getirilen Londra Sulh Konferansı sonucu Midye-Enez çizgisinin batısındaki tüm toprakları Balkan ülkelerine bıraktı. Eylül 1913’te imzalanan İstanbul Antlaşması, Batı Trakya’yı tümüyle Bulgaristan’a bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Batı Trakya Yunanistan’a devredildi.

1967’de Yunanistan’da yönetime egemen olan Albaylar Cuntası, bir takım yeni yasa ve uygulama ile Türk azınlığı zor durumda bıraktı. Bu amaç doğrultusunda 1968’de çıkartılan bir kanunla Cemaat Heyetleri dağıtıldı. Aynı yıl Yunan Anayasası’na eklenen bir madde ile Hristiyan olmayanların devlet memuru olamayacağı hükme bağlandı.

Sivil cemiyet örgütlerinin ve azınlık okullarının tabelasındaki Türk ifadeleri kaldırıldı. Bunu takiben çıkartılan 1260 sayılı yasa ile komünikasyon, yazışma, basın kuruluşları ve sivil cemiyet örgütlerinde Türkçe yer isimlerinin kullanılması yasaklandı. Türkçe gösterim meydana getiren radyo ve tv kanallarının takip edilmesi, Türk filmlerinin izlenmesi, Türkçe şarkıların dinlenmesi engellendi. Batı Trakya Türk azınlığına yönelik sınırlamalar, 1974 Kıbrıs Sulh Harekâtı sonrasında açıktan açığa uygulanan bir politikaya dönüştü. Bu kapsamda;

  • Batı Trakya’ya giren Yunan tanklarının Türk köylerini kuşatması,
  • Türk esnaflara ilişik dükkân ve malların yağmalanması,
  • Esnafa ödeyemeyeceği oranda ağır para cezaları verilmesi,
  • Türk gençlerinin toplatılarak kamplarda tutulması,
  • Türklere ilişik 3280 dönüm toprağın kamulaştırma öne sürülen nedeni ile ellerinden alınması,
  • 40 bin asker ile 30 bin milisten oluşan ortalama 70 bin Yunan silahlı kuvvet mensubunun bölgeye yerleştirilmesi benzer biçimde faaliyetlerde bulunulmuş oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir