Zarf Tümleci Konu Anlatımı

Cümlenin ögeleri içinde çoğunlukla kullanılan tümleçlerin başlangıcında zarf tamlayıcısı olarak da adlandırılan zarf tümleci yer verilmiştir. Fiilin anlam bakımından çeşitli özelliklerde sınırlama ya da tamamlama görevi taşıyan bir cümle unsurudur.

Yüklemi durum, süre, sebep, hal, miktar, yön şeklinde anlamlarla tamamlar. Zarf tümleçleri cümle içinde edatlarla da sağlanabilir. Bunun örneklerini aşağıda ek olarak vereceğiz.

Zarf tümleçlerini bulmak için yükleme sorulan sorular şunlardır: Iyi mi? Nereye? Ne ile? Kiminle? Ne kadar? Niye? Niçin? Niçin? Ne süre?

Örnekler

Yalnız kaldığım akşamlarda hep seni düşünürüm. -> Ne süre? = Yalnız kaldığım akşamlarda

Sabahleyin yetişmemiz ihtiyaç duyulan bir toplantı var. -> Ne süre? = Sabahleyin

Öğrenciler heyecandan sorulara yanıt veremediler. -> Niçin? = Heyecandan

Maaşlara bu yıl zam yüzde elli olacak. -> Ne kadar? = Yüzde elli

Hızlıca ileri atıldı. -> Nereye? =İleri

? Cümlenin öğeleri mevzusunda edatlar da zarf tümleci olarak kabul edilir. Sadece değişik kaynaklarda edat tümleci şeklinde de kullanımlar karşımıza çıkabilmektedir. Edatlı tümleç olarak da malum zarf tümleci örneklerinden bazıları şu şekildedir:

-DAn beri

On yaşımdan beri otomobil almanın hayallerini kuruyorum.

Süresince

Gün süresince tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

-A doğru

Sabaha doğru ölüm haberi gelmişti.

Şeklinde

Senin şeklinde bir dostum olduğundan fazlaca mutluyum.

-A kadar

Ölene kadar bu iyiliğini unutmayacağım.

-DAn evvel

Öğleden evvel bu işi Tanrı’ın izniyle bitiririz.

-DAn ilkin

Sınavdan ilkin son kez yeniden yapalım.

-A gore

Nabza gore şerbet veriyordu.

Karşın

Tüm engellere karşın zafere ulaşmıştı.

Cümlenin Ögeleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir