Zıt Anlamlı Kelimeler – Zıt Anlam Kelimeler Listesi

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran doğrusu anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt anlamlı kelimeler” denir. İyi-kötü, zengin-fakir, büyük-küçük şeklinde kelimeler karşıt anlam özellikleri göstermektedir. Mesela “Varlıklı” kelimesini ele alalım. Bu sözcük bir insanoğlunun elinde paranın ya da maddi kıymeti olan malın sayıca oldukça bulunduğunu ifade eder. Sadece bir de bu sözcüğün ifade etmiş olduğu anlamın tam tersi olarak elinde paranın ya da kıymetli malın asla olmadığı insanoğlu vardır. İşte bu durumu ifade eden sözcük ise “Yoksul” olacaktır. Görüldüğü şeklinde “Varlıklı-Yoksul” anlam olarak birbirinin tersi durumunu ifade eder. 

Dilimizi iyi bir halde kullanabilmek ve öğrencilerimizin kendilerini etkili-doğru bir halde ifade edilebilmeleri için sözcük dağarcının yüksek olması gerekmektedir. Burada ilk olarak bilinmesi ihtiyaç duyulan ilk hususlardan biri de zıt anlamlı sözcükler mevzusuna hakim olunması gerektiğidir. Bunun için aşağıda yer edinen “Zıt anlamlı kelimeler sıralaması” öğrencilerimiz tarafınca kavranmalıdır. Sadece bunun öncesinde zıt anlam ile ilgili birkaç mühim notumuz olacak.

NOT 1 ⇒ Çoğu zaman derecelendirilebilen kavramların zıt anlamlısı bulunabilir. Mesela soğuk, ufak, azca şeklinde… Doğrusu her sözcüğün zıt anlamlısı bulunmak zorunda değildir.

NOT 1 ⇒ Fiillerin olumsuzluklarını kesinlikle zıt anlam olarak ele almamalıyız. Zıt anlam ile bir fiilin olumsuzu birbirinden oldukça değişik mevzuları işaret eder. Mesela “Alçalmak” fiilinin zıttı olarak ele alacağımız sözcük olumsuzu olan “Alçalmamak” fiili değil onun karşıtı olan “Yükselmek” fiili olacaktır.  Gene aynı şekilde “Beklememek” fiili “Beklemek”in zıttı değil sadece onun olumsuzu olabilir. Kafamızın karışmaması için bu noktaya dikkat etmelisiniz.

ZIT ANLAMLI KELİMELER TABLOSU

A Aşağı –Yukarı Açık – Koyu Akıllı – Aptal
Açık – Kapalı Etken – Eylemsiz Atılgan – Çekingen
Artı – Eksi Ast – Üst Arka – Ön
Azami – Asgari Çömez – Usta Ak – Kara
Alıcı – Satıcı Afacan – Uslu Aç – Tok
Ağır – Hafifçe Anormal – Düzgüsel Azalmak – Çoğalmak
Azca – Fazlaca Alt – Üst Acı – Tatlı
Alçak – Yüksek Aynı – Değişik Alçak Gönüllü – Kibirli
Aydınlık – Karanlık
B Bağımsızlık – Tutsaklık Egoist – Özgecil Bolluk – Kıtlık
Batı – Doğu Adım atmak – Bitirmek Boş – Dolu
Bulanık – Duru Beyaz – Siyah Borç – Alacak
Büyük – Ufak Sulh – Cenk Boylam – Enlem
Bekâr – Evli Birinci – Sonuncu
C Ç Pinti – Eli bol Sıska – Gürbüz Çarpma – Bölme
Yanıt – Sual Cesaret – Korkaklık Çalışkan – Tembel
Acele – Yavaş Çukur – Tümsek Çekmek – İtmek
Çift – Tek
D Organik – Suni Doğru – Yanlış Doğu – Batı
Dahil – Hariç Dost – Düşman Dar – Geniş
Küsmek – Barışmak Doğru – Çarpık (Eğri) Deniz – Kara
Donuk – Parlak Dik – Eğik Dur – Git
Dert – Derman Dikit – Sarkıt Duru – Bulanık
Düş – Gerçek
E F Er – Geç Adam – Hanım El (Yabancı) – Tanıdık
Erken – Geç Eski – Yeni Noksan – Fazla
Tutsaklık – Özgürlük Yoksul – Varlıklı Evet – Hayır
G Galip – Yenik Gece – Gündüz Güzel – Çirkin
Gerçek – Düzmece Geçmiş – Gelecek Gelir – Gider
Gül-  –  Ağla- Genç – Yaşlı Geniş – Dar
Geri – İleri
H I İ Hayal – Gerçek Süratli – Yavaş Tenha – Kalabalık
Anımsamak – Unutmak Hırçın – Uysal İthalat – İhracat
Islak – Kuru İniş – Çıkış Islak – Kuru
İn-  –  Çık- İlkel – Uygar (Çağıl) İnce – Kalınca
İndirim – Zam İleri – Geri İhtiyar – Genç
İyi – Fena İç – Dış İlk – Son
K Kart – Körpe Kâr – Zarar Kalabalık – Tenha
Üzüntü – Sevinç Kurnaz – Saf Şimal – Cenup
Katı – Sıvı Katı (Sert) – Yumuşak Kolay – Zor
Kuru – Yaş Kirli – Temiz Korkak – Yürekli
Kıtlık – Bolluk Yitirmek – Bulmak Ufak – Büyük
Kış – Yaz
M N Çağdaş – İlkel Nazik – Kaba Negatif – Pozitif
Minimum – Maksimum Neşeli – Mutsuz
O Ö P R Ölü – Diri Ödül – Ceza Övmek – Yermek
Ret – Kabul Perakende – Toptan Parlak – Mat
Öz – Üvey Pahalı – Ucuz Hususi – Resmî
S Ş Hücum – Müdafa Sempatik – Antipatik Sağ – Sol
Sevin-  –  Üzül- Sağlam – Çürük Luk – Üzüntü
Mütevazi – Heybetli Saydam – Kesif Sabah – Akşam
Seyrek – Sık Sözel – Sayısal Mesele – Çözüm
Soyut – Somut Sıcak – Soğuk Siyah – Beyaz
Suçlu – Masum Şer – Hayır Sığ – Derin
Sırt – Göğüs
T Taze – Bayat Tekil – Çoğul Tavan – Taban
Temiz – Kirli Toplama – Çıkarma Tertipli – Dağınık
Esir – Özgür
U Ü V Uygun – Elverişsiz Uslu – Yaramaz Ucuz – Pahalı
Unutmak – Anımsamak Usta – Çömez Uzak – Yakın
Var – Yok Üretim – Tüketim Uzun – Kısa
Uyumak – Uyanmak Verimli – Verimsiz
Y Yaramaz – Uslu Yokuş – İniş Yaşlı – Genç
Yerli – Yabancı Yakın – Uzak (Irak) Yüksek – Alçak
Z Varlıklı – Yoksul Zayıf – Şişman

 

Sözcükte AnlamEş Anlamlı Kelimeler ⇐

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir